I slutet av oktober var drygt 455 000 personer inskrivna arbetslösa. Av dem har mer än 100 000 varit arbetslösa i sex till tolv månader och riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet.

På ett år har arbetslösheten ökat till 8,8 procent från 7,1 procent i oktober förra året. Det är drygt 97 000 personer fler än i fjol. De senaste månaderna har dock arbetslöshetsnivån stabiliserats.

Nu är 173 000 personer långtidsarbetslösa och har varit inskrivna arbetslösa i tolv månader eller mer. Det är fler än under finanskrisen och fler riskerar också att bli långtidsarbetslösa. Gruppen inskrivna som varit arbetslösa mellan sex och tolv månader växer och är nu drygt 102 000. 

– Tiden i arbetslöshet ökar på bred front och fler närmar sig nu långtidsarbetslöshet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Fler av dem som nu blir långtidsarbetslösa har gymnasieutbildning och har därför en god ställning på arbetsmarknaden. Det innebär att det blir svårare för personer som var långtidsarbetslösa redan innan krisen att hävda sig i konkurrensen eftersom de ofta saknar kompetens som arbetsgivare efterfrågar.

– Det är hård konkurrens om jobben men samtidigt börjar aktiviteten komma igång på arbetsmarknaden. Det gäller att vara aktiv och försöka behålla kontakten med arbetsmarknaden eller passa på att bygga på sin kompetens, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i oktober 2020

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2019.)

  • 8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 455 020 personer (357 621).
  • 12,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 64 913 ungdomar (49 643). 
  • 258 439 personer var öppet arbetslösa (193 254).
  • 196 581 personer deltog i program med aktivitetsstöd (164 367). 
  • 39 505 personer anmälde sig som arbetslösa (36 154).
  • 37 881 personer fick arbete (27 857).
  • 5 988 personer varslades om uppsägning (4 746).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2020.