Gigs for her startade augusti 2019 med ambitionen att få fler kvinnor att gigga och att få fler organisationer att bli jämställda. Gigs for her jobbar både med uthyrning av konsulter och rekrytering till fasta anställningar. De hjälper också företag att kartlägga och komma vidare internt med sitt eget jämställdhetsarbete.

Vi har länge sett en arbetsmarknad och ett näringsliv där ledande positioner inte representerar den fördelning av män och kvinnor vi faktiskt har i Sverige. Idag är det fler kvinnor än män som läser vidare på högskola, men fortfarande förväntar sig kvinnliga studenter lägre lön när de kommer ut på arbetsmarknaden än vad manliga studenter gör (enligt studie gjord av Universum Global – Studien har drygt 25 000 respondenter från svenska universitet och högskolor, och omfattar utbildningar inom Data/IT, högskoleingenjörer, civilingenjörer, ekonomer och juridikstudenter.) I börsnoterade bolag här i Sverige är det ingen bransch som når upp till jämn könsfördelning i ledningsgrupperna (enligt Allbrightrapporten 2020). Detta trots att det finns tydlig forskning som visar att jämställda bolag presterar bättre. Enligt en rapport från Pwc så har företag med fler kvinnor i toppledningen högre vinstmarginaler och högre avkastning på eget kapital. Rapporten visar förutom högre lönsamhet och produktivitet också en ökad förmåga attrahera och behålla talanger samt större kreativitet och innovation. Hur kommer det sig då att denna förändring inte går fortare?

Man hade kunnat önska att vi skulle ha kommit lite längre med jämställdhet inom näringslivet 2020 säger grundarna till Gigs for her, Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist. Madelene och Lotta startade Gigs for her hösten 2019 för att de vill göra skillnad inom jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet.

Vi har egentligen två saker vi brinner för, säger Madelene, det ena är att bidra till jämställdhet och den andra är att vi vill uppmuntra fler kvinnor att gigga. Gigs for her vill underlätta för kvinnorna genom att matcha dem mot rätt uppdrag och genom att skapa ett sammanhang där man har ett ”hemma” man kan backa tillbaka till. Vi kallar detta sammanhang för ”Gigs for her Family”. Våra giggare/konsulter får en tillhörighet och tillgång till inspiration och kompetensutveckling samt möjlighet till individuell coaching.

Gigs for her är mycket vad det är på grund av att vi två är de vi är. Vi tycker att individen är viktig och vi slåss gärna hårt för att alla ska få vara den man är, säger Lotta. Vi är lite trötta på hela idéen om att man ska behöva rätta sig in i någon mall för att passa in i ett jobbsammanhang. Vet vi inte bättre än så idag? Har inte ledarskapet utvecklats mer? Tänk om alla chefer och ledare kunde ta till sig att genom att låta människor få vara den person man verkligen är så får man också mer ut av den personen.

I många branscher har företag utmaningar med att attrahera kvinnliga kandidater. Det är där vi kommer in, säger Lotta Amnebjer Nordqvist. Vi har redan kontakt med kvinnorna. Vi vet vad företagen behöver göra för att nå fler kvinnor och vi är också länken för dem att kunna nå fler kvinnor. Idag har Gigs för her cirka 350 kvinnor knutna till sig. Huvuddelen av dessa kvinnor är egna företagare som är vana vid att konsulta och med erfarenheter från många olika branscher och positioner. Bland annat inom affärsutveckling, förändringsledning samt projektledare inom olika områden, HR med olika inriktningar – allt från Talent Acqusition och Talent management till HR Business Partner och HR-chefer, marknad där de flesta har fokus på content och digital marknadsföring eller rena projekt- och produktionsledare, försäljning – både på en operativ säljnivå men också försäljningschefer och även olika nivåer inom ekonomi och administrativa tjänster. Väldigt brett helt enkelt – och anledningen till att vi valt att vara breda är att vi vill vara helhetsleverantören. Vi vill vara den leverantören som kommer riktigt nära kunden och som kan lösa kundens problem på flera plan. Och har vi inte rätt kompetens bland våra kandidater så ser vi till att hitta den utanför våra egna giggare/konsulter. Vi älskar search och ger oss inte förrän vi har hittat rätt profil till våra kunder. Vi tro också på samarbete – idag samarbetar vi med flera andra konsult- och rekryteringsbolag för att vi snabbt ska kunna hjälpas åt att få fram rätt kandidat. Allt för kundens nytta.

För oss är det också viktigt att våga utmana bolagen vi jobbar med i att fundera ett steg längre än till att bara tänka vilken funktion man ska fylla, säger Madelene. Vad är det mer gruppen behöver än kompetensen som krävs för att fylla funktionen? Behöver vi titta bortom erfarenhet, är det någon personlig egenskap som kan vara det som kommer göra störst skillnad i gruppen?

Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist möttes för 15-16 år sedan inom besöksnäringen där de arbetade tillsammans under några år. Redan då med ett fokus på kvinnlig målgrupp. Båda har därefter fortsatt att bygga på sina erfarenheter inom ledarskap och rekrytering, samt inom sälj och marknadsföring. Madelene kommer senast från en roll som Chief People Officer inom Co-workingvärlden och Lotta har sedan 2011 giggat/konsultat inom rekrytering samt marknad och kommunikation både i strategiska och operativa roller.