Det är vida känt att felrekryteringar kostar mycket pengar och kan bidra till bland annat otrygga arbetsplatser. Samtidigt blir det allt svårare för arbetsgivare att rekrytera ”rätt” när större delen av rekryteringsprocessen nu ofta måste skötas på distans – något som har resulterat i en ökad digitaliseringstakt bland svenska arbetsgivare. Alva Labs och SRI är två svenska företag som under flera år utmanat normer och befintliga arbetssätt i sina respektive branscher. Genom ett nytt strategiskt samarbete vill de ge svenska arbetsgivare bättre förutsättningar för ökad säkerhet genom hela rekryteringsprocessen.

Samarbetet mellan Alva Labs och SRI grundar sig i de många likheter som finns mellan bolagen och syftar till att göra det lättare för arbetsgivare att dra fördel av båda bolagens tjänster.

”Vi har själva testat Alva Labs tjänster när vi behövt rekrytera fler analytiker till SRI. Då analytikern är en nyckelposition för oss är det vitalt att vi hittar klockrena personlighetsmatchningar. Där är Alva Labs verktyg oslagbart. I kombination med våra egna verktyg för bakgrundskontroller och digital referenstagning har både vi själva och våra gemensamma kunder snabbt kunnat samla in tillräckligt med underlag för att vara säker på att man både hittat de bästa kandidaterna för både jobbet och organisationen samtidigt som man kan känna sig trygg med kandidaternas bakgrund,” säger Johan Hasslert, Partner på SRI.

Alva Labs har under de senaste åren närmast revolutionerat marknaden för personlighetstestning med sina verktyg för psykometriska tester som kombinerats med AI, maskininlärning och användarvänliga digitala gränssnitt som kan integreras i befintliga rekryteringsverktyg.

SRI har, med säkerhet och rekrytering i sitt DNA, gjort en liknande resa. Under de senaste fyra åren har man utmanat befintliga standarder och utvecklat nya digitala metoder för att arbeta med kvalitativa bakgrundskontroller och digital referenstagning. Dessa metoder har resulterat i bättre beslutsunderlag så väl som nya möjligheter för HR- och säkerhetsfunktioner att mötas och samverka.

”Vi på Alva Labs förstår vikten av att rekrytera rätt och att rekrytera säkert. Vår egen tjänst har blivit ett viktigt verktyg för många svenska arbetsgivare, men för att kunna rekrytera säkert så krävs det så klart fler insatser i en rekryteringsprocess. SRI har gått parallellt med oss under de senaste fyra åren och utvecklat sin tjänst. De har utvecklat en imponerande digital tjänst och har ett högt förtroende i branschen. Jag både tror och hoppas att våra gemensamma kunder kommer att uppskatta att vi nu hjälps åt att utmana tillsammans,” säger Sofia Palmelius Kolga, Head of Sales and Customer Success på Alva Labs.

”Vi ser tydliga synergier mellan våra bolag både när det gäller kundnytta och var våra tjänster passar in i arbetsgivarens verktygslåda, men även hur våra båda bolag utmanar branschen. Genom vårt nya samarbete kan vi hjälpa fler arbetsgivare att både digitalisera viktiga delar av sina rekryteringsprocesser och samtidigt skapa säkerhet i flera steg,” avslutar Johan Hasslert.

För mer information:

Johan Hasslert, SRI
Tel: 070-480 35 48
E-post: [email protected]

Sofia Palmelius Kolga, Alva Labs
Tel: 070-896 32 94
E-post: [email protected]