Ett ämne som Insight Competence VD och grundare Maria Bergholtz brinner för är åldersdiskriminering i arbetslivet, och i sitt jobb försöker hon titta längre än att döma efter födelseår.

Maria Bergholtz
Maria Bergholtz grundare och VD på Insight Competence AB

Berätta Maria, varför är frågan om åldersdiskriminering så viktig att lyfta?

-Åldersdiskriminering har det pratats ganska mycket om de senaste åren. En del menar att det är en konsekvens av den globala digitaliseringen. Att många – felaktigt enligt mig – tror att digital kompetens hänger ihop med att vara född på 2000-talet.

-En annan sak är den ekonomiska aspekten. En del arbetsgivare tror att den unga generationen har ett lägre löneanspråk, vilket jag inte alltid tycker stämmer. Och även om det ibland kan stämma skulle jag i en större utsträckning vilja väga det mot arbetslivserfarenhet och mognad.

-Men framförallt behöver företag olikheterna, jag tror på mixen. Att bygga framgångsrika team handlar ju om att blanda både ålder, kön och bakgrund. Åldern säger inget annat om än person än hur läge man har levt.

Upplever du att rekryterare generellt är för snabba med att avfärda kandidater som är över 45? 
-Ja! Jag tycker att vår bransch har blivit fördomsfull. Bara för att du är en äldre kandidat behöver det inte automatiskt betyda att du måste ha en ledningsposition. Det kanske bara inte är viktigt för dig att sitta i en ledningsgrupp, ha 15 stycken direktrapporterande och ha 56 000 i lön. Du kanske snarare känner att ”Nu vill jag göra något annat”. Mitt tips är att ta reda på den arbetssökandes ”varför” i stället för att döma efter ett CV.

Men vad ska en rekryterare göra om kunden tycker att snabbfotad och ambitiös är lika med just ung och hungrig?

-Jag anser att det är vårt ansvar som rekryteringskonsulter att förklara för kunden att så inte är fallet, vi ska jobba med fördomsfri rekrytering och då behöver vi se förbi kön, ålder och namn och titta mer på kompetens och personlighet. Snabbfotad och ambitiös handlar inte om ålder.

När rekommenderar du dina kunder att titta på en mer senior profil?

-Om kunden efterfrågar en konsult som ska komma in och göra skillnad från dag ett, då behöver man ha arbetslivserfarenhet för att kunna starta igång direkt. Det är svårt för en ung person som inte har varit ute på arbetsmarknaden tidigare att ta ett sådant uppdrag.

Men även unga på arbetsmarknaden kan väl åldersdiskrimineras?

-Absolut! Det är svårt för unga som inte har så mycket arbetslivserfarenhet att slå igenom på arbetsmarknaden. 
Avslutningsvis vill jag betona att min erfarenhet trots allt är att de flesta företag och uppdragsgivare satsar på personer med rätt driv och attityd, oavsett ålder. Det kommer du långt på!