Den 25 mars anordnar Unik Resurs i samarbete med Borgslycka Promotion en digital rekryteringsmässa. En unik satsning för att hjälpa företag att stärka sin kompetensförsörjning och ge möjligheten till varumärkesbygge samtidigt som alla tillsammans får vara med och bidra till ett samhällsprojekt säger Annelie Haevaker regionchef på Unik Resurs, som är en av initiativtagarna till rekryteringsmässan.

Varför digital rekryteringsmässa?

– Varje företag behöver ha en framförhållning och planera sin egen och samhällets framtida kompetensförsörjning. Vi på Unik Resurs är kända för att vara innovativa och ligga i framkant. När vi nu i snart ett år upplevt denna pandemi har vi från våra kunder hört tendenser att de måste förnya sitt arbete med att stärka sin employer branding och tänka på sin nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Vi hade sedan tidigare lite tankar kring arrangemang av mässor och event men tyckte nu att det tiden var mogen att skapa den första nationella digitala rekryteringsmässan som förenar egennyttan med ett samhällsansvar säger Annelie Haevaker.

Vad är då nyttan med den digitala mässan?

– Genom den digitala mässan underlättar vi för arbetsgivare att träffa kandidater via chatt eller videosamtal. Eftersom allt sker online ökar vi möjligheten till rekrytering då många fler kommer att ha möjlighet att kunna delta. Som arbetsgivare får man även tillgång till kontaktuppgifter, ansökningar och uppladdade CV både under och efter mässan. För alla kandidater är det kostnadsfritt att delta. Man loggar helt enkelt in via dator, surfplatta eller mobil och får ta del av allt utbud. Förutom matchningen mellan arbetsgivare och kandidat kommer det genomföras ett antal intressanta föreläsningar med Per Holnekt och Frida Södermark som kommer vara värda ett besök.

– I dess helhet kommer mässan att skapa många nya kontakter och möjligheter både för kandidater och verksamheter.. Alla arbetsgivare kan som medverkande utsällare säkra sin kompetensförsörjning och sin employer branding samt bidra till ett samhällsprojekt säger Annelie Haevaker.

Unik Fonden

Unik Fondens grundtanke är att hjälpa företag såsom start-ups, välgörenhetsorganisationer eller andra verksamheter med en samhällspositiv affärsidé som inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ta professionell hjälp i sin kompetensförsörjning alternativt bättre använder sina medel för att göra ännu mer nytta.

I samband med den digitala rekryteringsmässan, kommer Unik-fonden även omfatta privatpersoner som exempelvis behöver stöttning i form av karriärcoachning.

Idagsläget innebär Unik-fonden och Uniks CSR-arbete att Unik resurs årligen stöttar med tjänster och medelmotsvarande omkring 350 000 kr. 

Vem kan ansöka, hur går urvalet till och vad kan man ansöka om?

Det finns ingen begränsning om vem som kan ansöka. Man kan antingen nominera dig själv eller någon annan.

Juryn består av en projektgrupp från Unik (detta för att vi vill engagera även internt i vårt CSR-arbete) och urvalet kommer ske utifrån kriterierna att ni som verksamhet ska ha en samhällspositiv affärsidé och inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ta professionell hjälp i er kompetensförsörjning alternativt bättre använder era medel för att göra ännu mer nytta.

Kopplat till rekryteringsmässan erbjuder Unik Resurs möjligheter att genomföra karriärrådgivning för privatpersoner och urvalet för detta sker utifrån den motivering som anges. Hur skulle denna typ av produkt bidra till en positiv effekt för dig?

Läs mer om Unik fonden och möjligheterna till nominering

Läs mer om Unik Resurs digitala Rekryteringsmässa

Kontakt Unik Resurs: 
Annelie Haevaker 
[email protected]
0739-81 62 04

Kontakt: Borgslycka Promotion
Anna Borgslycka 
[email protected]
0735-42 88 00