Nyligen skedde ett ägarskifte i VMP Sverige. VMP är en nischad och stark leverantör kring traditionella Bemannings & Rekryteringstjänster av kollektivanställda och tjänstemän inom verkstads-och produktionsindustrin och en stor aktör inom bemanning för, Bygg-& Elbranschen.

Efter ägarskiftet i VMP kommer Bolaget att ingå i Palm & Partners Gruppen, www.palmpartners.se. 

”Palm & Partners Gruppen består sedan tidigare av ett antal nischade bolag inom Bemannings, Rekryterings & Omställningsbranschen. Vi ser att VMP är en stark aktör inom sina områden och vi ser fram emot att få vara en del av Bolagets fortsatta utveckling över kommande år” säger Johnny Gunnarsson, VD på Palm & Partners 

I samband med ägarskiftet genomförs ett VD byte i VMP Sverige. Henrik Nilsson lämnar efter 10 år VD uppdraget i Bolaget.

För vidare information:
Henrik Nilsson, 0730-316999 [email protected]
Johnny Gunnarsson, 0702-497196, [email protected]