Att bli sedd och hörd är en av de viktigaste faktorerna för att vi människor ska må bra. Därför undrar jag vad som händer med kandidater som gång på gång får intrycket av motsatsen när de blir ghostade i rekryteringsprocessen av arbetsgivare och rekryterare?

Uteblivna svar från en rekryterare kan ge en signal till kandidaten att den varken är sedd eller hörd och därför inte viktig. Jag ställer mig frågan vad det kostar oss alla när återkopplingen till kandidater uteblir och människor tappar självförtroende och motivation i sökandet efter ett nytt jobb?

Att söka jobb kan vara en rolig och spännande process, men det kan också vara påfrestande, frustrerande och ansträngande. I värsta fall har man plötsligt och oväntat fått lämna sin anställning och kastats ut på en arbetsmarknad och i ett jobbsökande som man gärna sluppit.

Vilket ansvar har då rekryterare för kandidaters mående under deras arbetssökande? Jag vill påstå att vi rekryterare har ett avgörande ansvar för kandidaternas mående under arbetssökandet, och en skyldighet att göra allt vi kan för att kandidaten ska behandlas bra och med värdighet i varje rekryteringsprocess. Särskilt när det krävs så lite för att en kandidatupplevelse ska vara positiv.

Ribban ligger idag så lågt att man gör mer än de flesta bara man återkopplar regelbundet och dessutom är trevlig i de kontakter man har med kandidater. Så för de arbetsgivare som vill sticka ut som en arbetsgivare med den bästa kandidatupplevelsen i branschen så räcker det att med ganska små medel göra bara lite mer än de andra.

För mig är ghosting en fråga om hur man ser på andra människors värde och sin egen maktställning. Att visa en kandidat respekt genom ett trevligt bemötande och återkoppling oavsett om den är aktuell för en tjänst eller ej är att bekräfta den andra personens värde som människa.

Dessutom sitter man som rekryterare på en hel del makt, en makt att välja ut de personer som ska få möjlighet till ett meningsfullt jobb och en inkomst som kan vara hela familjens försörjning. Den makten får inte missbrukas eller tas för given.

Jag har bestämt mig för att göra allt jag kan för att bidra till en arbetsmarknad med kandidatupplevelser i världsklass. Ingen ska behöva tappa självförtroende eller känna sig utan betydelse under jobbsökandet.

Måndagslycka är inte förbehållet alla som just nu har en anställning utan är även till för de som befinner sig mellan jobb. Vi som rekryterare kan välja om vi vill vara en anledning till en kandidats måndagslycka eller söndagsångest, valet borde vara enkelt!


Sandra Solomon
VD/Partner
First Rekrytering – Bemanning – Löneoutsourcing

Läs mer om First