Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att Håkan Fritz, efter en intensiv period med börslistning som ett av de uppnådda målen, nu av personliga skäl lämnar rollen som VD för Bolaget. Håkan kommer att föreslås på kommande årsstämma att återgå till Giggers styrelse där hans mångåriga erfarenheter från flertalet bemanningsverksamheter kommer Bolaget till stor nytta i Bolagets fortsatta satsningar. Claes Persson, representant för huvudägaren, samt affärsutvecklingsansvarig i Gigger, ersätter Håkan Fritz som VD på interim basis, samtidigt som Bolaget inleder arbetet med att se över rekrytering av ny VD.
Håkan Fritz har med sin kunskap som VD från börsnoterade bolag betytt mycket när Gigger tagit steget till börsnoteringen på Spotlight Stock Market. I och med att Gigger nu har etablerats i marknaden och nått en börsnotering väljer Håkan Fritz och Bolagets styrelse att meddela att Håkan Fritz av personliga skäl lämnar det operativa ansvaret som VD för Bolaget, samt att
han kommer att föreslås som styrelseledamot i Gigger vid kommande årsstämma.

”Det känns mycket stimulerande att få leda Giggers expansionsstrategi och än mer offensiva satsning och att skapa förutsättning för ännu större tillväxt.” säger Claes Persson, tillträdande tf VD Gigger Group AB (publ).

”Det har varit en stor trygghet att ha med Håkan Fritz, med all sin erfarenhet, som VD under vår period med listning bland annat, och vi har nu glädjen att få föreslå att behålla Håkan som styrelsemedlem under vår fortsatta expansion såväl i
Sverige som utomlands.”
säger Anders Bruzelius, styrelseordförande Gigger Group AB (publ).

Claes Persson har stor erfarenhet av Gigger då han anslöt till Gigger AB som störste aktieägare 2017 och då vände verksamheten från förlust till vinst under sin tid som dåvarande VD för Gigger AB. Claes har därefter fram till nu varit, och är fortsättningsvis, en nyckelperson med affärsutveckling för Bolaget som sitt huvudfokus.

”Claes är idag ansvarig för affärsutveckling i Gigger och har sedan tidigare stor erfarenhet av företagsbyggande, turn-arounds, investeringar samt förvärv. Som representant för en av Bolagets större aktieägare, Osix Sverige AB, bedömer styrelsen Claes vara mycket lämpad att under en övergångsperiod ta Bolaget vidare i sin expansionsresa.” säger Anders Bruzelius, styrelseordförande Gigger Group AB (publ).

Förändringarna med VD-posten träder i kraft måndag den 15 februari 2021.
Inval av Håkan Fritz i Giggers styrelse lämnas som förslag på den kommande årsstämman.


Gigger hjälper företag att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och därmed förenklar vi administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggern” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!