För två veckor sedan publicerade vi en artikel om Unik Resurs digitala rekryteringsmässa som arrangeras den 25-27 mars. Vi fick ett utlåtande av Annelie Haevaker om Sveriges första nationella och digitala Rekryteringsmässan som de arrangerar med Borgslycka Promotion. Rekryteringsmässan ger företag möjligheten att stärka sin kompetensförsörjning och fortsätta bygga sitt employer brand samtidigt som alla tillsammans får vara med och bidra till ett samhällsprojekt, Unikfonden. Vi på Branschen.se blev intresserade av företaget Unik Resurs och fick kontakt med Regionchefen Annelie Haevaker.

Unik Resurs, berätta lite om er verksamhet och vilka ni är:

– Vi lever efter vår vision i allt vi förmedlar och gör, ”Alltid bättre”. Vi arbetar med våra värdeord som grund varje dag, de står inte bara skrivna på ett papper utan vi använder dom i vårt dagliga arbete. Alla grunder i vårt arbete är hela tiden kopplade till våra värdeord samarbete, ansvar, mod och engagemang säger Annelie Haevaker.

– Vi vill vara företagens långsiktiga samarbetspartner och en utvecklingspartner i både med- och motgång. Vi vill ta ansvar för hela processen och finns där när våra kunder behöver bli fler, färre eller förbättra effektiviteten. 

– Den viktigaste delen och ett led i vår framgång är att vi sätter oss in i och förstår våra kunders verksamhet. Detta resulterar oftast i långvariga relationer där vi är en del av kundens utveckling och där vi med vår erfarenhet och kunskap kan vara ett bollplank och en aktiv partner och rådgivare kring kommande behov och utmaningar. Detta oavsett om företaget behöver rekrytera, hyra in eller minska sin personalstyrka.  

Efter 20 år på andra uppdrag inom branschen kände Annelie Haevaker att det var dags att ta nästa steg i sin utveckling och karriär. Hon sökte jobbet och blev anställd som Regionchef över Ost/Stockholm på Unik Resurs. Nu är hon inne på sitt tredje år hos Unik Resurs. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet så är hon väldigt stolt över att arbeta med just Unik Resurs och hela teamet, som brinner för att förstå och hjälpa på rätt sätt varje dag!

Annelie Haevaker

– Det som skiljer sig väldigt mycket med Unik Resurs är den tid vi lägger ner på att lära känna våra kunder vid våra samtal och möten. Vi är väldigt noga med att få rätt kravprofil och förstå deras verksamhet och det lägger vi extra mycket tid på för att leverera enligt den kvalitet och förväntansbild som finns. Men det är viktigt att få reda på företagets mål och visioner, vilken kultur de har på företaget, hur den framtida målbilden ser ut för att vi inte bara ska kunna sätta rätt kompetens hos kunden utan även rätt personlighet och förmåga för uppdraget säger Annelie Haevaker.

Man får aldrig luta sig tillbaka och känna sig bekväm

– Vårt mål är inte att bli den största leverantören inom branschen. Vi vill vara tillräckligt stora för att kunna hantera stora kunder med affärssystem som stöttar upp samarbetet. Men vi vill samtidigt vara tillräckligt små för att vara nära våra kunder och känna våra kunder på riktigt för att kunna hjälpa dom på bästa sätt. 

Ni lägger en stor vikt vid att lära känna era kunder, hur skapar man det förtroendet att få en kund att lyssna och välja er bland alla andra aktörer som finns ute på marknaden?

– Vår bransch handlar mycket om personliga relationer. Här är nätverkandet en viktig beståndsdel för att skapa relationer och få en möjlighet att på ett avslappnat sätt presentera möjligheter och den kunskap vi som företag kan tillföra nya kunder. 

– Allt handlar om att du måste visa dig vara pålitlig och ta ansvar och försöker lösa företagets utmaningar och ambitioner på bästa möjliga sätt. 

– Jag har alltid sagt att den bästa relationen med kunden får man om man arbetar som en samarbetspartner. Man måste ha kompetensen att kunna erbjuda rätt lösning för den specifika kundsituationen. Det handlar om att skapa en långsiktig relation där målet är att vi blir samarbetspartner i allt som berör kundens kompetensförsörjning. 

– Det är stor skillnad på produktförsäljning och tjänsteförsäljning. Min upplevelse är att jobbar du med produktförsäljning så är det lättare att ha en renodlad säljare, som är specialist på sina produkter. Jobbar du med tjänsteförsäljningen i vår bransch så säljer du lösningar till kunderna som innefattar människor och deras kompetenser och personligheter. Här är min upplevelse att kunderna inte uppskattar säljare på samma sätt utan vill ha kontakt med den personen som ska leverera företagets kompetenslösning. För att kunna göra det till rätt kvalitet så behöver du kunna branschen och förstå kunderna samt veta vilka lösningar som är möjliga att göra säger Annelie Haevaker.

Unik Resurs är idag 120 personer. De är nischade mot tjänstemän med en betoning på olika typer av stabstjänster, såsom verksamhetsledning och chefer, finans/ekonomi, produktion & projekt, inköp & kvalitet samt HR och andra typer av verksamhetsstöd. De använder sig av evidensbaserad metodik i hela sin verksamhet. I Karriärprogram, rekryteringsuppdrag och i konsultuppdrag. 

Hur har ni hanterat pandemin och allt den har fört med sig?

”Vi har varit fantastiskt duktiga på att ställa om istället för att ställa in”

– I början var det tufft, alla på marknaden var mer eller mindre i chock och många började permittera. Går man ut i en permittering får man inte ha några konsulter om de inte är verksamhetskritiska, så oftast åker konsulterna ut först. 

– Vi hade några konsulter uthyrda som inte fick vara kvar hos sina kunder. Men vi hade också många som var hyrrekryterade vilket innebär att de efter sex till tolv månader går över i anställning hos kund. De konsulterna som var planerade att gå över i anställning gick också över i anställning under våren. I början var det inte samma inflöde av nya uppdrag. Kunderna vågade inte göra lika många affärer de första månaderna. Allt var i ett vakuum och man höll andan. Sen släppte det efter påsk och företagen fortsatte med sina planer på den kompetensförsörjningsplanen som var tänkt. Vi kände av covid-19, det gjorde nog alla i vår bransch men hösten hämtade vi hem ganska mycket och nu 2021 har det öppnat upp väldigt bra igen. 

– Men när saker händer bildas det en kedja av händelseutveckling som innebär att andra möjligheter dyker upp. Unik har två entreprenörer som sitter som VD/Partner och Partner/Styrelseordförande. De var snabba att bedöma och ta beslut utifrån rådande omständigheter och se nya lösningar i det som kunderna behövde hjälp med, vilket ledde till att Unik klarade 2020 på ett mycket bra sätt.

– Vår egen Jonas Henriksson (Partner/Styrelseordförande) bokade in ca 50-60 intervjuer med Verksamhetsledare i regionerna där Unik har sin verksamhet. Syftet var att ställa frågor om företagens ambitioner och utmaningar givet situationen före, under och efter Corona. Hur en global pandemi påverkar ambitioner, utmaningar och fokus. Detta blev lite en vägvisare som vi kunde ha med oss i våra tankar och vårt utvecklingsarbete. Ett webinarie som sattes samman efter första rundan intervjuer genomfördes under hösten. Nu håller Jonas på med rond två gällande dessa intervjuer och vilken förflyttning det kan ha blivit efter ytterligare ett halvår i pandemin, det kommer att presenteras i nästa Unika webinarie 17/3. Det ska bli fantastiskt spännande säger Annelie Haevaker.

Man kan med andra ord räkna med en positiv utveckling framöver?

– Man får aldrig luta sig tillbaka och känna sig bekväm. I vår bransch måste man vara på tå. Det finns många aktörer som är duktiga så vi måste hela tiden ligga i framkant och lyssna på marknaden. Vi lever just nu i ovisshetens tid. Vi vet inte när denna pandemi är över och när det helt och hållet kan öppna upp igen, men vi tar vårt ansvar och vi ser en ljus Unik vår framför oss. 

– Kundkontakten är det viktigaste, att kunna skapa och bibehålla relationer med kunder. Därför måste det arbetet fortlöpa hela tiden oavsett om det är i digital eller fysisk form, oavsett om det är en pandemi eller om vi nått ”det nya normala” eller finns egentligen något ”nytt normalt” någonsin? Jag tror vi lever bra på förmågan och viljan att ständigt förändras och utvecklas tillsammans.

– Vi satsar framåt och Rekryteringsmässan som vi arrangerar den 25-27 mars är ett led i att ligga i framkant i vår utvecklingsresa avslutar Annelie Haevaker

Korta fakta om Unik Resurs i Sverige AB

  • Historik sedan 2005, då som ett affärsområde inom Industrikompetens i Östergötland AB
  • Knoppades av 2011 för att ge Unik ett mer renodlat fokus på tjänstemannasidan och möjlighet att med bibehållen etik och kvalitet jobba med headhunt, verksamhetsutveckling och outplacement åt valda kunder.
  • Omsatte 2020 104 Mkr med omkring 85 procent inom privat industri och tjänsteföretag samt 15 procent inom offentlig verksamhet.
  • Kontor i Stockholm, Norrköping, Linköping, Motala, Torsås, Kalmar, och Karlskrona och med uppdrag såväl i dessa regioner som nationellt.
  • För exempel på uppdrag www.unikresurs.se/referenser

Läs mer här…