– fortsätter utveckla förmedlingen av konsulttjänster

Hösten 2019 lanserade bolaget Capacify en plattform som gör det möjligt för företag och frilanskonsulter att hitta varandra med hjälp av machine learning. Capacify, som är en del av den börsnoterade nordiska koncernen Capacent Holding AB, knoppar nu av plattformen och ett helt nytt bolag, Commended AB, bildas.

Sedan plattformen Commended.ai lanserades hösten 2019 har den använts för att hitta frilanskonsulter till över 30 företag. Totalt har man samlat in över 100 000 självskattningar, och över 60 000 graderingar från referenser avseende de cirka 2 000 personer som skapat profiler på plattformen.

– Marknaden för frilanskonsulter sysselsätter flera hundra tusen personer, men bromsas av för dålig transparens kring vem som är bra på vad och vem som är tillgänglig när och till vilket pris. Vårt mål är inte att eliminera mellanhänder. Tvärtom tillför de ofta stort värde. Men vi vill minimera tiden som läggs på de moment som inte tillför värde och göra marknaden mer träffsäker när det gäller att identifiera och värdera kompetens, säger Kristoffer Fredriksson, vd för det nybildade bolaget Commended AB.

Med hjälp av plattformen Commended.ai kan frilanskonsulter skapa egna profiler och själva gradera sina olika egenskaper och kompetenser. Kunder och kollegor kan sedan verifiera dessa och lämna omdömen. All data kopplad till plattformens algoritmer ger de som förmedlar konsulttjänster och företag som letar efter konsulter en tjänst som fördomsfritt rekommenderar konsulterna som passar bäst för uppdraget.

– Med machine learning vill vi lösa problemet att det inte finns något vedertaget sätt att värdera konsulters faktiska kompetens. Frilansarna själva och företagen som anlitar dem måste förlita sig på att en rättvis bild ges av CV:n och informationen på andra plattformar som exempelvis LinkedIn, säger Kristoffer Fredriksson.

Commended har i dagarna stängt sin första externa finansieringsrunda där en grupp investerare under ledning av Magnus Silfverberg, tidigare koncernchef för Bisnode och Betsson, förvärvar knappt 10 procent av aktierna. Det gör det möjligt för Commended att stärka sin position på den svenska marknaden och öka flödet av uppdrag till konsulterna på Commended.ai.

– Det här bolaget har en fantastiskt spännande resa framför sig och vår avsikt är att vara med och stötta helhjärtat hela vägen, säger Magnus Silfverberg.

Frilansande konsulter kan i dagsläget registrera sig på Commended.ai på app.capacify.se

För mer information kontakta
Kristoffer Fredriksson, VD Commended, [email protected], 073-800 71 85
Magnus Silfverberg, [email protected]

Om Commended AB

Commended AB driver plattformen Commended.ai som med machine learning effektiviserar marknaden för förmedling av frilanskonsulter. En marknad som idag bromsas av dålig transparens kring vem som är bra på vad, vill göra vad, är tillgänglig när och till vilket pris.

Relaterade länkar