Onboardingföretaget Whippy ser att alltför många organisationer fokuserar på plattform framför önskade beteenden när de digitaliserar sin onboarding. Istället förespråkas en hybridlösning – där fysiska möten är att föredra vid vissa utvalda tillfällen efter pandemin – och där en stark relation mellan chef och medarbetare är det primära målet framför nyaste teknik.

”Vi håller på att köpa in ett nytt IT-system och vill helst samla allt HR-relaterat i en och samma plattform.”

Ovan är en av de vanligaste kommentarerna vi möter när vi talar med företag och organisationer om digital onboarding. Men i den krassa verkligheten finns det idag inte ett HR-system som kan vara bäst på allt. Dessutom är IT-plattformen i sig inte det centrala i digital onboarding – innehållet och ledarskapet är.

Fysisk onboardingprocess bör digitalanpassas

Det gångna årets stora omställning har tvingat arbetsgivare att på kort tid digitalisera en fysisk onboardingprocess. Vi ser att många fastnar i teknikvalet och överför sedan en existerande fysisk onboardingprocess rakt av. Det finns ett antal risker med detta. Forskning visar t.ex. att digital onboarding kräver mer frekvent kommunikation och återkoppling till medarbetaren än en fysisk introduktion. Dessutom behöver chefen ett annat stöd när processen förändras. Chefens roll är central. Så central att sannolikheten att medarbetaren känner sig nöjd med onboardingen ökar med hela 250 % om chefen spelar en aktiv roll under introduktionen (Källa: Gallup).

Förväntansbild, ledarskap och utveckling

Onboardingprocessen bör överlag ske under ett år och inkludera pre-, on- och postboarding eftersom det kan ta upp till tolv månader att få nya medarbetare ”up to speed”. Säkerställ att medarbetaren och chefen får varsin resa, där innehållet synkas men anpassas efter deras olika behov. För medarbetaren handlar det ofta om att öka motivation och produktivitet medan det för chefen handlar om att vara en digital ”PT”. Att säkra förväntansbild, ledarskap och utvecklingsplan har visat sig vara avgörande för att lyckas med sin onboarding oavsett digital eller analog form. Ha också en plan för hur ni mäter dessa parametrar så att ni tidigt kan fånga upp motivationstapp.

I korthet; fastna inte i tekniken – låt istället människans grundläggande behov och drivkrafter lägga grunden för er digitala onboardingstrategi.

Om Whippy

Whippy skräddarsyr innehåll till digital onboarding för att hjälpa företag och organisationer säkra en bra introduktion för nyanställda och rekryterande chef.

Vår process tar utgångspunkt i senaste forskning – vi anpassar sedan tonalitet och innehåll utefter kundens behov, mål och förutsättningar. I postboardingen tar den virtuella coachen – Whippy Wilma – över och arbetar med målstyrning fram till medarbetarens ettårsdag. Chefen får hjälp att leda onboardingen och att facilitera meningsfull dialog med medarbetaren, medan vårt Buddyprogram agerar informellt kulturbärarstöd. Onboardingresan distribueras via mail och sms för att undvika nedladdning eller implementering av teknik och vi administrerar hela onboardingen åt kunden.

Vill du boka en onboardingbesiktning? Kontakta www.whippy.se eller håll dig uppdaterade om det senaste inom onboarding genom att följa oss på LinkedIn.

Visste du?

  • Endast tolv procent är nöjda med sitt företags onboarding
  • En av fem lämnar sitt jobb inom de första 45 dagarna
  • En av tre känner sig redo att axla sin nya roll efter onboardingen

Referens: Society for Human Resource Management (SHRM), Gallup 2019. Bamboo HR Study