Bland arbetsgivare i Sverige har rekrytering- och bemanningsföretaget Serveoffice utsetts till en av landets absolut bästa arbetsplatser av Great Place to Work. Detta bland annat som följd av en långsiktig satsning på personligt ledarskap.

”Vi är självklart otroligt glada och stolta att det vi satsat på de senaste åren i form av personligt ledarskap, har gett konkreta resultat. Det visar att vi är på rätt väg.”, menar Mårten Forslund, VD på Serveoffice.

Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivares ansvar att systematiskt arbeta för en bra arbetsmiljö. Trots det visar Avonovas jobbhälsoindex en ökad psykisk ohälsa bland anställda. Sedan starten 1991 har ett personligt ledarskap varit en prioriterad del av Serveoffice verksamhet genom kommunikation, inlyssning, gemenskap samt en konstruktiv misstagskultur.

”För oss handlar personligt ledarskap inte bara om att kommunicera med våra anställda utan att ha rätt bemötande och kanske framförallt lyssna. Vi har också ett förhållningssätt till så kallade misslyckanden som ett första steg i en lärandeprocess. Detta har varit ett framgångsrecept i att skapa en personlig relation inte bara till våra anställda utan också till våra kunder.”

På Serveoffice involveras både anställda och konsulter i framtagandet av de rutiner och processer vi har för allt från rekrytering till avslut av anställning. Insatser som kontinuerligt mäts och följs upp.

”Med tanke på att personligt ledarskap kan vara subjektivt så är det viktigt att man praktiserar det konsekvent, transparent och långsiktigt och ser till att arbeta med nyckeltal som man kan mäta och följa upp löpande. Våra siffror talar, glädjande nog, sitt tydliga språk när det kommer till nöjd personal.”, avslutar Mårten Forslund.