Covid-19 har drabbat individer och samhälle hårt, vilket i vissa fall har ökat utanförskapet och arbetslösheten. Men det finns ljusglimtar. Under 2020 gick mer än hälften som genomfört en validerad praktik genom Talangakademin vidare till jobb eller studier, säger Linus Warrenstein, verksamhetsansvarig för Talangakademin.

På grund av pandemin hamnar fler människor utanför arbetsmarknaden. Med tanke på att många företag kommer behöva tid att återhämta sig efter pandemin är risken stor att gruppen långtidsarbetslösa växer. TalangAkademin erbjuder människor som står långt från arbetsmarknaden en enklare väg till jobb via en validerad praktik.

TalangAkademins siffror för 2020 inger hopp om möjligheter för personer utanför arbetsmarknaden.  Under 2019 och 2020  har vi träffat närmare 950 personer som genomförde en validerad praktik. 2019 gick 45% av deltagarna vidare till arbete eller studier. Under 2020 så gick 56% av deltagarna vidare, trots utmaningen med pandemin. Det innebär närmare 500 personer på två år,som har bytt utanförskap mot en framtid.

De ekonomiska vinsterna för samhället är stora, men vinsterna är ännu större på ett personligt plan för individer som befinner sig i utanförskap.

– För individen kan det innebära att gå från hopplöshet till att se en framtid, säger Stig-Arne Bäckman, grundare av TalangAkademin. Ofta är det bristerna som fokuseras på när man pratar om dem längst från arbetsmarknaden. För oss är det därför viktigt att istället fokusera på individernas styrkor och förmågor, detta möjliggörs extra mycket genom valideringsprocessen.

Den viktigaste effekten av valideringen är att synliggöra vad den som genomgått praktik faktiskt kan och har lärt sig. En som vet vilken skillnad det kan göra är Omran Abdullah. För tre år sedan genomgick han en validerad praktik på Espresso House vid Frölunda torg i Göteborg. Efter praktiken fick han anställning i företaget och har med tiden fått ett allt större ansvar. Möjligheten att försörja sig själv är givetvis viktigt, men Omran menar att jobbet har givit andra fördelar såsom att tillhöra ett sammanhang och att få arbetskamrater som talar svenska.

Genom att i små steg få sitt lärande dokumenterat och synliggjort, får de hoppet och kraften att ta sig hela vägen till ett arbete eller studier. Sedda bekräftade människor växer. TalangAkademin finns idag på tre orter och finansieras bland annat av flera fastighetsbolag. Nästa steg är att ta framgångsreceptet till fler orter.

Kontakt:
Linus Warrenstein, Verksamhetsansvarig
Tel 073 – 334 36 24
[email protected]
www.talangakademin.se