Temat är mångfald, vi har en väldigt enkel förklaring till det. Mångfald betyder egentligen variation och i rekrytering så översätts det till att bedöma vad som egentligen spelar roll och ta tillvara på människors olikheter vid anställning.

Temat på festivalen är mångfald och jag har en väldigt enkel förklaring till det. Mångfald betyder egentligen variation och i rekrytering så översätts det till att bedöma vad som egentligen spelar roll och kunna ta tillvara på människors olikheter vid anställning. Det är också själva målsättningen med den här mötesplatsen, nämligen att potential blir ledstjärnan. Vilket namn du har, vart du kommer ifrån, eller vilket gymnasium du gått på – det ska inte spela någon roll överhuvudtaget, säger initiativtagaren och serientreprenören Mats Wernheim.

Jobbfestivalen i Kungsträdgården den 6 september är en mötesplats för arbetssökande och företag med ett kontinuerligt rekryteringsbehov samt företag och organsationer som erbjuder verktyg/tjänster i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering.
Målet är dels att knyta intressanta affärskontakter, men framförallt att förmedla jobb – före, under och efter mässan. Ambitionen är att bidra till mer mångfald på arbetsmarknaden och skapa fler dynamiska arbetsplatser. Alla är välkomna!

”Alla människor är subjektiva varelser – vi fattar snabba beslut, ofta baserat på förutfattade meningar och fördomar. Därför behöver vi fokusera mer på hur vi faktiskt gör när vi rekryterar. En del av lösningen handlar om att genom utbildning öka kunskaperna kring rekryteringshantverket hos alla dem som fattar anställningsbesluten. En annan del handlar om hur processerna ser ut. Min och HOME of Recruitment´s vision är fler träffsäkra och rättvisa rekryteringar. Många verksamheter skulle tjäna på att rekrytera utan cv och personligt brev exempelvis.
Att vara del av Jobbfestivalen känns därför alldeles självklart för oss”
 – säger Josefin Malmer, Konsult/Partner HOME of Recruitment och författare av Rekryteringsboken för chefer.

Arbetslösheten uppgick till 8,2 procent i december 2020 och antalet arbetslösa till 450 400 personer, mätt enligt AKU. Det är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.

Vissa grupper i samhället har det väsentligt svårare att hitta anställning än andra och arbetslösheten är högre hos t ex lågutbildade unga, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättningar och bland personer över 55 år. I dessa grupper finns mycket kompetens, erfarenhet och vilja som går förlorad för företag och organisationer.

“Tröskeln in till svensk arbetsmarknad är alldeles för hög för dessa grupper och Jobbfestivalen är ett lättillgängligt forum där arbetssökande i dessa grupper samt andra kan träffa företag som har anställningar att erbjuda” – säger Mats Wernheim som är initiativtagare till festivalen.

Under jobbmässan har företag som har ett rekryteringsbehov möjlighet att ställa ut och träffa intressanta kandidater med varierande bakgrund och erfarenheter. Det finns också möjlighet att bjuda in till företagsspecifika seminarier både på stora och lilla scenen. Jobbfestivalen invigs från stora scenen med ett gediget talarprogram och paneldebatter.

Bland utställarna finns också företag och organisationer som erbjuder verktyg/tjänster i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering.

“Jobbfestivalen vill också bidra till ökad kunskap och förståelse om utsatta gruppers svårigheter på arbetsmarknaden och vad som kan göras för att sänka barriärerna, men också lyfta fram lyckade satsningar och enskilda framgångsexempel som kan ge inspiration till både företag och individer. Att ändra samhällets attityder och att lyfta fram potentialen är viktigt för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad för utsatta grupper” – menar Mats Wernheim som har över 30 års erfarenhet av rekrytering, bemanning och HR-Tech, han är även grundare till HR-Techbolaget JobAgent® som är en av huvudsponsorerna.


Jobbfestivalen är Sveriges största jobbmässa med fokus på mångfald. Det är också ett nytt jobbmatchningsinitiativ med målet att skapa konkreta relationer mellan företag och personer som av olika anledningar har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Initiativtagaren Mats Wernheim har över 30 års erfarenhet av rekrytering, bemanning och HR-Tech, han är även grundare till HR-Techbolaget JobAgent® som är en av huvudsponsorerna.