Jobandtalent tar härmed ett ordentligt kliv in på den svenska marknaden

7 maj, 2021, 16:00

STOCKHOLM – (PRNESWIRE) – Jobandtalent Sweden AB gick idag ut med nyheten att de i veckan har förvärvat samtliga aktier i PEMA Sweden AB. Säljare är bl.a. Tommy Jacobsons Varenne AB och PEMAs grundare, Magnus Andersson.

Jobandtalent är inne i en expansiv fas i Europa och i USA och genom förvärvet finns vi nu även etablerade i ytterligare en spännande region i Sverige. Vi förstärker vår position på den svenska marknaden och förvärvet medför synergieffekter som passar väl in i vår tillväxtstrategi för Sverige, säger Tassos Karamouzis, Sverigechef för Jobandtalent. Med hjälp av förvärvet så har vi siktet inställt på en omsättning över 1 miljard kronor under 2022.


— Efter en noggrann kartläggning av den svenska bemanningsbranschen och en första kontakt med PEMA och de största ägarna tidigare i år så har pusselbitarna fallit på sin plats. Vi är väldigt glada att vi nu kan tillkännage den här affären säger Tassos Karamouzis. PEMA Sweden AB har starka kundrelationer, kunnig personal och är väletablerade i Östergötland samtidigt som de har ett bra nätverk och tillväxtambitioner i andra delar av landet.

— Vi har i Jobandtalent funnit en bra och långsiktig ägare till PEMA-koncernen.  De kommer att kunna satsa och vidareutveckla verksamheten på ett bra sätt, säger Tommy Jacobson, ordförande i Varenne.

—Magnus Andersson, som grundade PEMA redan 1997, är även han glad över förvärvet. Vi har hittat en aktör inom bemanningsbranschen som ligger i framkant och som kommer att förstärka vårt erbjudande på marknaden. Jag kommer att följa bolaget på nära håll och fortsätta bidra till dess utveckling.

— Det finns många likheter i våra verksamheter och fokusområden där vi tillsammans fortsätter att fokusera på lager, logistik, industri och E-handel. Även PEMAs stora expertis inom logistikentreprenader lockade då vi ser stora affärsmöjligheter framöver för dessa tjänster och lösningar. Vi kommer även i fortsättningen finnas nära våra kunder, de ska kunna lita på oss, säger Tassos Karamouzis. Ledorden för verksamheten är och förblir kunden och konsulterna i fokus med ett stort engagemang och lösningsorientering.

Om Jobandtalent
Sedan lanseringen 2009 har Jobandtalent med sitt huvudkontor i Madrid, Spanien expanderat och finns nu på åtta marknader: Spanien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Sverige, Mexiko, Colombia och Portugal. Jobandtalent är ett auktoriserat bemanningsföretag som har utvecklat sin teknologi och sin plattform för att optimera matchningen mellan arbetssökanden och uppdragsgivare inom logistik, e-handel, lager och industri. Resultatet blir bättre jobb för de som söker jobb och nöjdare kunder. Omsättningstakten för koncernen har ökat från 5 miljoner euro 2016 till 500 miljoner euro 2020 med ett positivt resultat. Jobandtalent fortsätter att växa med mer än 100% per år och företaget har anskaffat över 310 miljoner euro i kapital sedan start. Bland investerarna finns bland andra, Atomico, Seek, DN Capital, InfraVia, Quadrille, Kibo, FJ Labs, Softbank och Blackrock. I mars 2021 uppmärksammades Jobandtalent som det 10:e snabbast växande företaget i Europa.

Om Pema
Pema People är inget vanligt bemanningsföretag. Vi startade nämligen redan 1997, vilket är snudd på förhistorisk tid i vår bransch i Sverige. Trots det är vi ett av de mest nytänkande. Det tar sig bland annat uttryck i att vi ständigt utmanar oss själva och söker nya lösningar. Till exempel var vi bland de första att ta hjälp av mobil IT för att underlätta livet för både vår personal och våra kunder. Idag är Pema People ett fullsortiments bemanningsföretag inom såväl kollektiv- som tjänstemannaområdet, och vi slipar ständigt på nya verktyg för framtiden. Vi finns etablerade på flera olika orter runt om i landet och har ca 1300 medarbetare.

Om Varenne Investment
Varennes grundare Tommy Jacobson har sedan bolaget startade 2001 samlat andra entreprenörer kring sig i ägarkretsen. Tillsammans vill Varenne bidra till andra entreprenörers resa, både genom kapital och kompetens. Vidare vill Varenne bidra till ett företagsklimat som kännetecknas av tillväxt, utveckling och långsiktigt värdeskapande. Affärsidén är att aktivt arbeta för respektive portföljbolags framgång och därigenom skapa en långsiktig god avkastning för Varennes aktieägare.