Peter Engberg, vice president och affärsenhetschef för Traffic Management på Saab, har utsetts till ny styrelseordförande för Skill Scandinavia AB. Han utsågs av en enig styrelse vid årsstämman 22 april och efterträder därmed Jan Germundsson.

Peter Engberg

— För valberedningen är det glädjande att kunna föreslå Peter Engberg till ny styrelseordförande. Peter besitter erfarenhet och kompetens från såväl industri som rekryterings- och bemanningsbranschen, som är ytterst värdefull för att leda styrelsens arbete i framtiden, säger valberedningens ordförande Margaretha Langueville.

Peter är sedan 2017 vice president och affärsenhetschef för Traffic Management på Saab. Dessförinnan var Peter VD på Exova Metech. Mellan 2011–2015 var Peter VD för dåvarande Industrikompetens som 2013 blev Industrikompetens och Skill.

— Jag känner mig hedrad över förtroendet. Det känns roligt att återigen jobba med kompetensförsörjningsfrågor tillsammans med Skill. Bolaget har de senaste åren haft en imponerande tillväxtresa och inledde året med ett förvärv. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet till Skills fortsatta utveckling och tillväxt, säger Peter Engberg.

Jan Germundsson lämnar sitt uppdrag i och med att han går i pension och lämnar sin tjänst på Saab.

— Jan har varit en uppskattad ledamot av Skills styrelse under många år. Vi vill passa på att tacka honom för att med stort engagemang, kunskaper och erfarenhet berikat styrelsearbetet genom åren, säger Margaretha Langueville. 

Vidare ersätts styrelseledamot Kajsa Mildén (Swisslog Accalon) av Jonas Karlström. Fredrik Holgersson (Holmen Paper) har avböjt omval och lämnar styrelsen i samband med årsstämman.

Om Skill

Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering, bemanning och utbildning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.