Inget blir som förr. Det är nu dags att planera för det ”nya normala”. Fem tips för en hållbar Reboarding post-covid.

Office first, remote workplace eller en hybridmodell – oavsett hur förutsättningarna ser ut för din verksamhet när medarbetarna återvänder efter lång tid hemma är det viktigt att planera för en tydlig Reboarding som minskar osäkerhet och lyfter motivation och produktivitet.

Nu finns ett helt unikt fönster att nyttja för att sammanföra företaget mot en gemensam riktning – både vad gäller värderingar, prioriteringar och mål. Men tiden börjar bli knapp. Redan efter sommaren planerar många organisationer att välkomna tillbaka medarbetarna till det ”nya normala”.

Det ”nya normala” kanske består av en utbytt ledningsgrupp, en ny mailklient, nya kontor, inget kontor eller en helt ny affärsmodell. Precis som i alla förändringar behövs en plan för att rätt information når rätt person i rätt tid. Det handlar om att ge organisationen bästa förutsättningar att snabbt komma på fötter även om spelplanen helt förändrats.

Fem tips för en lyckad Reboarding:

  1. Säkerhet bör vara högsta prio. Alla medarbetare ska känna sig trygga med
    organisationens reboardingplan.
  2. Don’t overdo it. Långsiktig strategi i all ära men den viktigaste frågan att ställa är vad de anställda behöver veta, kunna eller känna för att vilja prestera de första tre till sex månaderna i det ”nya normala”. Det enklaste kan bli det mest kritiska.
  3. Kommunicera lite och ofta istället för mycket och sällan. Meddela gärna efter varje utskick när medarbetare kan förvänta sig information nästa gång för att minimera osäkerhet och ryktesspridning.
  4. Säkerställ chefsstöd. Eftersom mycket av kommunikationen till medarbetarna förmodligen kommer från närmaste chef, är det viktigt att ledare på alla nivåer känner stöd under hela processen.
  5. Mät och följ upp. Bestäm er för hur ni definierar en lyckad reboarding och sätt KPI:er utifrån det.

Just nu hjälper Whippy organisationer att planera och implementera medarbetar-reboarding som också stöttar ledare på alla nivåer. Tillsammans sätter vi budskap, innehållsplan och KPI:er. Whippy producerar sedan content och administrerar utskick – eller paketerar innehåll till era egna kanaler.
Vill du veta mer? Kontakta [email protected] eller besök http://whippy.se/reboarding-post-covid