Skill har tecknat nytt samarbetsavtal med Kårservice, som är ett affärsdrivande bolag verksamt vid Linköpings universitet med de tre studentkårerna som ägare. Syftet är att genom en ökad närvaro och tillgång till studentlivet lättare nå ut till studenterna som grupp och samtidigt skapa ett mervärde till studenter på väg ut i arbetslivet.

Kårservice uppdrag är bland annat att bidra till ett rikare studentliv genom att bedriva kostnadseffektiv och professionell service för Linköpings och Norrköpings studenter. 

— 
Genom detta avtal ger vi studenterna chansen att öka sin kontakt med näringslivet i Östergötland. Tillsammans med Skill kan vi underlätta kontaktskapandet mellan studenterna och arbetsgivarna viket är viktigt för framtidens arbetsmarknad i Östergötland, säger Katarina Nyhammar, VD på Kårservice. 

Samarbetet ligger väl i linje med uppdraget från Skills ägare. Skill ägs av 18 industriföretag, tre kommuner samt Region Östergötland. Uppdraget från ägarna är tydligt – att vara den mest engagerade partnern för kompetensförsörjning. Skill fungerar som en naturlig samlingspunkt för kund- och ägarföretagen genom olika nätverk och matchar talanger med rätt uppdragsgivare samt arbetar aktivt för att utveckla arbetsmarknaden.

— 
Vi är mycket stolta att få teckna detta samarbetsavtal med Kårservice! Vi vill vara en länk mellan utbildning och arbetsliv och det kommer bli spännande att tillsammans utveckla kontakten mellan studenterna och de östgötska arbetsgivarna. Även om det redan idag finns olika initiativ och arenor vet jag att det finns mer att göra, berättar Elin Hultman, vice VD på Skill.

Syftet med avtalet och målet med samarbetet är att:

● Öka studenternas kontakt med näringslivet
● Öka studenternas nyfikenhet på ett arbete hos Östergötlands industri- eller techbolag och därmed få fler studenter att stanna i Östergötland under och efter sina studier.
● Öka studenternas kännedom om Skill som varumärke och bolagets tjänsteområden.

Om Skill

Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering, bemanning och utbildning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.