Chefens roll 2021: Hur du kan rusta dina chefer för att leda förändring.

2020 har för alltid förändrat chefernas roll. Empatiska ledare som minskar klyftan mellan det professionella arbetet och de personliga prioriteringar är mer behövda än någonsin.

Men enligt Gartner kan endast 34% av learning & development chefer säga att de är effektiva i utbildningen av deras chefer.

Är din organisation en av dessa 34%? Oavsett, ladda upp vår e-bok med en guide om hur du kan rusta dina chefer för framtida utmaningar.

Link: https://bit.ly/3bPa0rC

4 sätt att använda HR-data för att förbättra medarbetarupplevelsen

De insikter du har är viktiga tillgångar när det gäller att förstå dina anställda och tillgodose deras behov. Tolka det oändliga havet av data du har till hands och lär dig hur du använder det för att förbättra din medarbetarupplevelse, engagemang, hur du behåller dina anställda och mer!

Få vår checklista för att upptäcka de fyra sätten

Link: https://bit.ly/3ugRKxH