Då situationen gällande restriktioner med anledning av COVID-19 fortfarande är osäker så har vi idag tagit beslutet att flytta Jobbfestivalen som skulle ha ägt rum den 6 september i Kungsträdgården till den 23 maj 2022.

Jobbfestival med tema mångfald i Kungsträdgården

“Jag hade så gärna genomfört festivalen nu i september men säkerhet och hälsa måste givetvis vara högsta prioritet och detta beslut är baserat på att vi i dagsläget inte vet hur många som kan samlas på en och samma gång till hösten.
Självfallet är det ytterst beklagligt att både besökare och utställare påverkas av det här, men för oss är det självklart att ta det säkra före det osäkra.” – säger Mats Wernheim som är initiativtagare till Jobbfestivalen.

Intresset för Jobbfestivalen och responsen är fantastiskt positiv. Arbetet med att boka upp deltagare och övriga förberedelser fortsätter på samma sätt som tidigare och upplägget på Jobbfestivalen är precis detsamma som tidigare kommunicerat men med ett annat datum.

Vi har full förståelse för beslutet att flytta fram Jobbfestivalen och stöder det till 100%. Givet osäkerheten kring den fortsatta utvecklingen av COVID-19, så är det bäst för både besökare och oss som deltagande företag att skjuta på det. Dock hoppas vi på en snar ljusning och ser verkligen fram emot att delta på detta viktiga mångfaldsinitiativ efter sommaren istället,” – säger Henric Bruvik, VD på AON Assessment Solutions.

”I tider som dessa blir det än tydligare att vi alla är beroende av varandra; att ensam inte är stark och att allt och alla hänger ihop. Låt oss ta dessa insikter med oss till Jobbfestivalen för att gemensamt diskutera hur vi kan applicera dem också på vår arbetsmarknad. Vi på HOME of Recruitment kommer självklart att vara på plats, oavsett när festivalen blir av, för att bidra med vad vi kan.” – säger Josefin Malmer, Konsult/Partner HOME of Recruitment och författare av Rekryteringsboken för chefer.

Relaterade länkar


Jobbfestivalen är Sveriges största jobbmässa med fokus på mångfald. Det är också ett nytt jobbmatchningsinitiativ med målet att skapa konkreta relationer mellan företag och personer som av olika anledningar har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.’

På Jobbfestivalen i Kungsträdgården finns även företag och organisationer som erbjuder verktyg/tjänster i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering.

JobbFestivalen i Kungsträdgården