Mer än hälften av alla arbetsföra svenskar anser att chefsrollen är viktigare nu än före pandemin. Att visa tillit till sina medarbetare och ge frihet under ansvar är den chefsegenskap som värdesätts mest. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av HR-företaget Talentsoft. 

När svenskarna får svara på frågor om chefsrollen svarar mer än hälften (55%) att chefsrollen blivit viktigare nu än före pandemin, det visar en färsk Sifo-undersökning från Talentsoft. Nära var fjärde svensk (24%) svarar dessutom att deras chef är viktigare för dem personligen, än hen var före pandemin. 

När svenskarna får välja vilka egenskaper de värdesätter mest hos en chef svarar de flesta (55 %) att the vill ha en chef som ”ger frihet under ansvar och visar tillit”. Andra chefsegenskaper som värderas högt är att chefen ska vara ”rak och tydlig” (38%) och att chefen ska ”våga ta beslut” (35%). Knappt någon (3%) värdesätter en chef som är snäll eller som värdesätter kreativitet (1%). 

Samtidigt har pandemin skapat nya krav på chefsrollen. Hälften av svenskarna anser att ”förmågan att anpassa sin ledarskapsstil till distansarbete” (51%), att ”motivera sina anställda” (50%) och ”intern kommunikation” (49%) är viktigare inom chefsrollen nu, än före pandemin. 

 • Nu gäller det som chef att visa medarbetarna förtroende. Ledare som uppmuntrar till självledarskap – det vill säga på riktigt ger frihet under ansvar – kommer med största sannolikhet att se en ökad arbetsmoral och ett högre engagemang hos medarbetarna även efter pandemin, säger Allan Nygaard, Nordenchef på Talensoft. 

De 10 chefsegenskaper som blivit viktigare under pandemin: 

 1. Digitalt ledarskap / förmåga att anpassa sin ledarskapsstil till distansarbete (51%)
 2. Att motivera anställda (50%)
 3. Intern kommunikation (49%) 
 4. Att upprätthålla ett klimat av professionellt förtroende (23%)
 5. Förmågan att hantera ångest bland anställda (19%) 
 6. Krishantering (17%) 
 7. Coaching (14%)
 8. Tidsplanering (13%)
 9. Att hantera nedskärningar och besparingar (12 %)
 10. Övriga / allmänna HR-frågor (10 %)

Om undersökningen  
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 7-10 Maj 2021. 

Totalt intervjuades 1432 personer i åldern 18-65 år, varav 1057 personer inom sysselsättning.

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel. 

Om Talentsoft  
Talentsoft är Europas ledande företag inom molnbaserade lösningar för Talent Management och Learning. Plattformen används idag av 2000 kunder, 10 miljoner användare och finns på 27 olika språk. Talentsofts digitala lösning ger utrymme för samarbete och dialog mellan medarbetare, chefer och HR-ansvariga med syfte att låta talangerna utvecklas och förbättra de anställdas arbetsupplevelse. Talent Managament-lösningen hanterar effektivt rekrytering, utbildning, prestation, kompetenser, karriärutveckling, lärande och kompensation. För mer information om Talentsoft, besök: www.talentsoft.se  

För mer information, vänligen kontakta: 

Filippa Lindman, presskontakt, Spotlight PR  

Email: [email protected]

Telefon: 070 090 15 00