– idag är det en fråga om att hitta spetskompetens”

Viktor Jarnheimer, grundare och vd på Proxify, om hur konceptet arbete förändrats de senaste åren, hur vi ska tackla den enorma bristen på utvecklare och om fördelarna med att jobba med utvecklare på distans.

Viktor Jarnheimer

Redan innan entreprenören Viktor Jarnheimer fyllt 15 år byggde han hemsidor som
genererade intäkter. I Sverige får man emellertid inte starta företag innan man fyllt 18, vilke ledde till att en entusiastisk Viktor skrev till Sveriges dåvarande näringsminister Björn Rosengren och frågade om han kunde göra ett undantag – det kom inte på fråga. Viktor och ministern fick dock anledning att prata igen. 16 år senare skrev nämligen Björn och frågade om inte Viktor kunde sitta med i styrelsen för det börsnoterade bolaget Studentbostäder i Norden där Björn sedan tidigare satt som styrelseordförande.

Med ett antal andra bolagsstarter i ryggen sitter Viktor idag som vd och grundare för Proxify, ett företag som erbjuder företag utvecklare som jobbar i så kallade distribuerade team, från distans. Viktor medger att även om pandemin varit fruktansvärd på många sätt har den gynnat Proxifys affär. Och det går bra, just nu har Proxify 120 kunder och 180 utvecklare anslutna till sig. De flesta nya kunder som kommer in befinner sig utanför Sverige. Om några månader räknar Proxify med att kunderna kommer vara fler till antalet utanför Sveriges gränser.

– Idag kan företag, både i Sverige och utomlands, i högre utsträckning tänka sig att jobba med utvecklare som jobbar i distribuerade team. Om man jämför med för ett år sen värderar man de andra parametrarna, relativt sätt, betydligt högre än var utvecklaren sitter – till exempel vilken kompetens de har. Det handlar inte bara om att företag vill ha personer remote, utan att många har sett ett stort behov av att bli mer digitala också

“Urvalspoolen är betydligt större utomlands”

Och just att hitta utvecklare är en kärnfråga som blivit allt viktigare. I Sverige råder brist på kompetens och enligt en rapport från arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen kommer vi sakna så mycket som 70 000 IT-exporter till år 2024. Viktor tror att fler företag kommer behöva hitta alternativa lösningar framgent.

– Företag kommer vara tvungna att titta på alternativ, och för många kommer det handla om att överleva. När jag hör en startup säga; “vårt största problem är att hitta duktiga programmerare”, då känner jag att de inte har försökt leta efter personer på distans på ett seriöst sätt. Det är klart att det finns fördelar du inte kommer ifrån när du har en utvecklare på plats, på kontoret, men det är naivt att tro att vi kommer lösa utmaningen med bristen på utvecklare inom Sveriges gränser på kort sikt. Idag kan du vara lika kräsen när du anlitar en utvecklare utomlands som om du skulle leta i Sverige. Fördelen är att urvalspoolen är betydligt mycket större utomlands, vilket såklart innebär att du kan hitta duktiga utvecklare med spetskompetens. Du får bättre kandidater i slutändan.


Viktor avslutar:
– Att anlita utvecklare utomlands är inte längre än prisfråga – idag är det en fråga om att hitta spetskompetens. Att det de facto är billigare att anlita utvecklare utomlands är sekundärt för de flesta nu.