Jan Zetterström, förbundsordförande Säljarnas, och Stephen Schad, vd Frilans Finans Sverige AB

Frilans Finans i Sverige ingår kollektivavtal som omfattar cirka 20 000 egenanställda med Säljarnas, ett opolitiskt och fristående fackförbund. Tillsammans möjliggör de två organisationerna att göra det moderna arbetslivet socialt hållbart genom att kombinera frihet och trygga arbetsvillkor.

– Frilans Finans drivs av ett starkt engagemang för ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsliv som möter den framtida arbetsmarknadens behov. Egenanställda är arbetstagare och ska därför vara en del av den svenska modellen. Detta blir verklighet genom kollektivavtalet med Säljarnas, säger Stephen Schad, VD i Frilans Finans.

Genom kollektivavtalet med Säljarnas skapas förutsättningar för ett hållbart arbetsliv över tid. Den huvudsakliga skillnaden i jämförelse med andra kollektivavtal är att avtalet med Säljarnas även innehåller tydliga regler samt beräkning och redovisning av rörliga lönedelar som är anpassade för egenanställda.

– Säljarnas är specialister på de villkor och avtal som gäller yrkesroller med stort individuellt ansvar. Det gör också att vi har kunskap och verktyg för att bistå egenanställda i deras arbetsliv. När dessa vill ha råd eller hjälp kan vi snabbt sätta oss in i deras arbetssituation och ge dem det stöd och den trygghet de behöver, säger Jan Zetterström, förbundsordförande för Säljarnas.

De egenanställda hos Frilans Finans som väljer att teckna medlemskap i Säljarnas får bland annat ta del av förmåner som ökad trygghet i vardagen med inkomstförsäkring, hjälp och stöd från jurister, möjlighet till en bättre lön för sitt arbete genom tillgång till Säljarnas lönestatistik samt ökade möjligheter att röra sig framåt i karriären genom utbildning och karriärcoachning.

Över 30 000 individer arbetade som egenanställda under 2019 enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Frilans Finans är Sveriges ledande egenanställningsföretag, verksamma sedan 1999 och en del av Invoicery International. Fler än 70 000 människor har arbetat uppdragsbaserat (giggat) och fakturerat utan att ha eget företag genom någon av koncernens olika verksamheter.