Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar idag att förvärvet av Happyr AB (”Happyr”) har genomförts genom att förvärvsavtal ingåtts mellan samtliga parter och Happyr är nu en del av Gigger Group AB. Med synergieffekt skapad tillsammans med Gigger AB’s gig-plattform är målsättningen att bli den största utmanaren till bemanningsbranschen. Arbetssökande företag kan genom det nya marknadserbjudandet anlita validerad och kvalificerad personal till avsevärt lägre kostnad än vid anlitande genom ett bemanningsföretag. Det nya erbjudandet är det första i sitt slag och Happyr och Gigger skapar därmed en helt ny plattform i marknaden för validerad personal till jobbmatchning, rekrytering och gig-uppdrag.

Gigger Group AB offentliggjorde den 23 juni 2021 att Gigger och Happyr ingått intentionsförklaring kring förvärv av samtliga aktier i Happyr. Idag har Gigger och samtliga aktieägare i Happyr ingått det gemensamma förvärvsavtalet som reglerar transaktionen och tillträde sker utan dröjsmål.

– ”Med förvärvet av Happyr utökar Gigger Group portföljen bestående av SaaS-bolag med unika marknadserbjudanden baserade på egenutvecklade och högteknologiska plattformar.” säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB. ” – Våra förvärv av nya bolag genomförs efter en noggrann och genomtänkt strategi där vi alltid ser till att våra nyförvärv antingen verkar inom en bransch där vi ser omedelbara synergier med befintliga företag inom Gigger Group, eller där vi har identifierat ett nytt verksamhetsområde med enorm utvecklingspotential. Med Happyr i portföljen stärker vi upp vårt erbjudande inom arbetsmarknad och rekrtytering tillsammans med Gigger som ingen annan aktör har idag. Vi kommer att få ett försprång gentemot våra konkurrenter direkt.”För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: [email protected]          

www.gigger.group  

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: [email protected]

www.gigger.group