Med ett starkt första halvår i ryggen & med en god tillväxt och lönsamhet utökar Processbemanning nu personalstyrkan med ytterligare 2 kompetenta och erfarna rekryteringskonsulter.

Företagets VD Anne Klåve konstaterar att det har varit en stabil vår och sommar och kan med glädje summera en tillväxt under q2 2021 på + 30% jämfört med samma period föregående år.

”Vi ser en stor efterfrågan på marknaden av såväl långsiktiga som kortsiktigare personallösningar. Glädjande är även att affärsområdet raka rekryteringar har utvecklats mycket positivt under årets första 7 månader. Det finns en stor efterfrågan på marknaden av kvalificerad industripersonal”.

För att möta marknadens behov och kunna fortsätta sin tillväxtresa har två nyrekryteringar skett under sommarmånaderna. I juni rekryterades Lina With i rollen som konsultchef. Lina kommer närmast från livsmedelsbranschen och blir en betydande tillgång i det interna teamet med sin djupa kompetens och kunnande inom segmentet livsmedel.

Från augusti finns även Wendela Tronje med i teamet i rollen som konsultchef. Wendela har en bakgrund inom search- och rekryteringsbolag samt har även HR-erfarenheter från kundsidan. Med kompetens från både kund- såväl som leveranssidan är Wendela en solid förstärkning.

Under hösten kommer rekryteringsprocessen fortsätta för att utöka teamet i Helsingborg med ytterligare 1-2 personer. ”Vårt mål är att utöka den interna personalstyrkan för att kunna bibehålla en fortsatt god service till våra kunder, konsulter och arbetssökande.

Lina With


Linas egna ord;

”Eftersom jag varit kund till Processbemanning tidigare var det ett lätt val när jag ville gå in i rekrytering- och bemanningsbranschen. Processbemanning var alltid professionella och levererade enligt förväntan till mig som kund. Jag ser fram emot att utveckla och utvecklas på Processbemanning med både engagerade kollegor och kunder.”

Wendela TronjeWendelas egna ord:

”Processbemanning har verkligen välkomnat mig med öppna armar! Jag ser fram emot att få bidra med min erfarenhet och fortsätta utvecklas i rollen för att hitta den bästa matchningen för våra kunder och konsulter”.

För information och frågor, kontakta:

Anne Klåve, VD. 073-341 46 68 | [email protected]

Processbemanning är ett bemanningsföretag, nischat gentemot industriföretag inom bland annat livsmedel och medical. Huvudsätet är i Helsingborg, men kunderna finns i södra delen av Sverige. Omsättningen under 2020 vrär 90 miljoner kronor och antal anställda uppgår till cirka 170 personer. Ägare: Ann Larsson och Peter Johnsson. Utsett till Gasellföretag fyra gånger.

Processbemanning AB | Vasatorpsvägen