Har du svårt att hitta rätt medarbetare i Sverige? Den perfekta matchningen kanske väntar i ett annat land i Europa. Vill du få tillgång till ett nätverk för europeiskt rekryteringssamarbete, då kan ett medlemskap i Eures vara lösningen

Viktor Strömberg CEO på rekryteringsföretaget Work International, är medlem i Eures-nätverket sedan 2019 och har löst flera rekryteringsuppdrag genom kontakterna han har i Eures-nätverket” Jag tycker att Eures är en stor tillgång för vårt företag. Det är en dold diamant.  Där har vi möjlighet att få direktkontakt med Eures-rådgivare över hela Europa.”

Kvalitetssäkrad rekrytering över gränserna

Eures-nätverket är till för att underlätta rörligheten och öka tillgången till tjänster, samt ge medlemmarna råd och svara på frågor som kan uppstå vid utlandsarbete eller utlandsrekrytering.

Jon Stråth chef för Eures-nätverkets samordningskontor i Sverige:
”Vad Eures gör är att vi sänker trösklarna. Vi gör det lättare att rekrytera och vi hjälps åt. Det har vi sett med inträdet av privata arbetsförmedlingar. Tjänsterna som kommer efter rekrytering har också blivit vanligare, som t ex relocation tjänster. Tack vare samarbetet har vi tillgång till en större arbetsmarknad och fler kandidater och gör det därmed lättare att klara kompetensförsörjningen i Sverige. Så det finns ett absolut mervärde med det här.”

På Eures-portalen finns CV från kandidater i Europa som vill jobba i ett annat europeiskt land, kanske just i Sverige och inom din bransch. Genom att sprida din jobbannons för miljontals arbetssugna européer kanske någon av alla jobbsugna blir en av just dina medarbetare. 

Ledstjärnan för de som ingår i Eures-nätverket är att bidra till rättvis arbetskraftsrörlighet – Fair Mobility – och att arbetet med europeisk matchning görs med kvalitet för alla involverade.

Behov av fler som kan göra mer

I takt med att rörligheten inom EU ökar, finns ett ökat behov av Eures-nätverkets tjänster. En fördubbling av den europeiska arbetskraftsmobiliteten har skett de senaste tio åren. Nu jobbar ca 17 miljoner europeiska medborgare i ett annat EU-land än i sitt hemland.  Och trots pandemin som begränsat möjligheten att korsa gränser i Europa, har mobiliteten ändå fortsatt med digitala rekryteringskanaler och ökat distansarbete över gränserna.

Som medlemsland i EU är Sverige en del av en gemensam europeisk arbetsmarknad med fri rörlighet av arbetskraft över gränserna.  En ökad europeisk arbetskraftsrörlighet är en nyckel till en mer välfungerande gemensam inre marknad. Företag behöver kunna expandera och utvecklas utan att brist på arbetskraft är ett hinder. Och människor behöver få ta tillvara sin kompetens. För medborgare i EU/EES och Schweiz behövs inga arbetstillstånd.

Jon Stråth och Viktor Strömberg 


Ett Eures-medlemskap ger flera fördelar

Enligt Viktor Strömberg på Work International är medlemskapet en viktig grundsten för verksamheten. Genom nätverket kommer han och hans medarbetar i kontakt med kollegor över hela Europa som kan hitta kandidater till dem. ”Det innebär helt enkelt att vi jobbar med internationell rekrytering. Vi rekryterar människor till Sverige, men även 30 nationaliteter till 10 länder.”

Elisabeth Hagsten som jobbar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset, har anlitat Eures-rådgivare sedan 2018:” Vi har rekryterat genom event på plats i bland annat Grekland och Italien. Det hade inte vi kunnat göra på egen hand eftersom vi varken har kanalerna eller kontakterna för att nå ut till rätt kandidater. Genom eventen har vi, tillsammans med de svenska Eures-handläggarna dessutom skapat kontakter med Eures-handläggare i respektive land.”

Eures är ett expansivt nätverk där grunden är de offentliga arbetsförmedlingarna. Utöver dessa ingår ett växande antal privata företag och organisationer som arbetar med jobb- och rekryteringstjänster över gränserna i Europa. Tack vare samarbetets omfattning, mångåriga erfarenhet och bredd finns en unik tillgång på kompetens om ländernas olika arbetsmarknader, lämpliga rekryteringskanaler och svar på en mängd frågor som kan dyka upp före, under och efter en rekrytering. Vill din verksamhet också bli del av Eures-nätverket kan du gå in på www.eures.se  för mer information.

Fakta

  • Eures är förkortning för European Employment Services och grundades av EU-kommissionen för att underlätta den fria rörligheten av arbetstagare inom unionen.
  • Eures-nätverket är aktivt i alla de 31 länder som omfattas av den fria rörligheten.
  • Den gemensamma Eures-portalen utgör en del av samarbetet.
  • Den andra delen är det personliga nätverket av Eures-personal hos Eures-medlemmar i 31 länder, som alla arbetar med uppgiften är att underlätta europeisk matchning mellan kandidater och företag.
  • Medlemskapet är gratis