Det är förlegat att tro att du idag kan använda samma mallar och formuleringar i dina jobbannonser som du gjorde det för fem år sedan… Marknaden har förändrats och så har även jobbsökaren, det är viktigt att du i takt med tiden utvecklas för att nå ut med dina jobbannonser.


Ett av stegen du behöver ta för att följa utvecklingen som sker, är att se över dina jobbannonser. Det är väldigt vanligt att man i traditionella jobbannonser bara listar upp en rad med egenskaper som man önskar se hos kandidaten, det har fungerat tidigare men känns nu förlegat och inte speciellt attraktivt för en jobbsökande.

Idag behöver vi istället lägga fokus på; att i jobbannonsen formulera vad kandidaten ska uppnå. På samma sätt kan du skippa att lista vilka arbetsuppgifter kandidaten kommer att utföra, du bör snarare formulera vad syftet med tjänsten är.

Detta uppdaterade sätt att skriva annonser på kallas ”Impact description”. Det används för att tydligare kunna beskriva rollen utan att behöva definiera exakta verktyg eller egenskaper. Det gör i sin tur att rollen som rimligtvis kommer att utvecklas organiskt i takt med att utvecklingen går framåt, beskrivs på ett mer rättvist sätt. Det får också den arbetssökande att uppleva tjänsten som mer attraktiv och arbetsgivaren som nytänkande och tilltalande.

Att använda sig av Impact Description ger också ett större utfall av kandidater som är beredda att ta sig an uppgiften, lösa problem och prova nya vägar för att nå målet i högre utsträckning än om du bara lista kompetenser och arbetsuppgifter.

Så, är du redo att uppdatera dina jobbannonser?


Följ Sprio:
Följ oss på Linkedin >
Håll dig uppdaterad på vår Facebook >
Se allt kul vi gör på Instagram >