Pointpeople har den senaste tiden sett en kraftigt ökande efterfrågan inom rekrytering och executive search. Sedan tidigare är företaget etablerat i Stockholm och för att möta det växande rekryteringsbehovet i södra Sverige utökar man nu med kontor i Malmö.

I samband med etableringen i Malmö har man knutit till sig Pauline Berndtsson, som ansvarig för veksamheten i södra Sverige. Pauline har en bakgrund från ledande befattningar inom hotell- och resebranschen. Sedan 2016 driver hon egen konsultverksamhet inom kommunikation och har därigenom erfarenhet från flera olika branscher och verksamheter.

Pauline Berndtsson

– Vi har genom åren genomfört rekryteringar i södra Sverige, men tidigare inte haft möjligheten att möta efterfrågan fullt ut då vi inte haft någon representant på plats, säger Helena Larson, ägare och rekryteringskonsult på Pointpeople. Jag är därför glad att vi nu har knutit till oss Pauline Berndtsson, som med sin kompetens blir ett bra tillskott i teamet.

I slutet av förra året breddade Pointpeople verksamheten genom att erbjuda rådgivning och coachning och tar nu ytterligare kliv med utökat geografiskt område men även genom att profilera sig mer mot kommunikationsområdet.

– Jag är mycket glad att få representera Pointpeople i södra Sverige. Pointpeople har ett starkt varumärke, långvariga samarbeten med trogna kunder och en stark förankring i både besöksnäring och närliggande branscher. I samband med kommunikationsuppdrag har jag identifierat behovet av att rekrytera och det känns därför naturligt att även kunna erbjuda sådana tjänster, inom besöksnäringen men också inom andra områden, säger Pauline Berndtsson.

För mer information kontakta:

Helena Larson, ägare och rekryteringskonsult,
[email protected], 070-753 33 10

Pauline Berndtsson, rekryteringskonsult,
[email protected], 0739-60 80 31


Pointpeople är experter på rekrytering och executive search. Med engagemang, kvalitet och lyhördhet rekryterar vi ledare, chefer och specialister till nyckelpositioner inom service- och tjänstesektorn. Sedan starten 2010 är Besöksnäringen ett expertområde där vi framgångsrikt rekryterar till bl.a. hotell, restaurang, event och turism. Vår styrka ligger i att våra en rådgivande partner i kombination med mångårig erfarenhet inom rekrytering och executive search. Vi har även strategisk och operativ bakgrund från ledande positioner där kommersiella och affärsnära roller funnits som en röd tråd. Läs mer om oss på www.pointpeople.se