nner du till EVP? Det här är något ni verkligen bör lägga tyngd vid för att sticka ut som attraktiv arbetsgivare, här förklarar vi konceptet!

EVP som är en förkortning av ”Employer Value Position” omfattar allt en arbetsgivare gör för att attrahera och behålla anställda. Den inkluderar allt ifrån lön, fördelar, bonusar och förmåner som kommer med att vara anställda hos just ditt bolag. I grund och botten är det anledningen till att en anställd vill jobba hos er istället för hos en konkurrent.

En EVP är alltså det unika värde som företaget ger medarbetarna. Om er EVP är det som skiljer dig från konkurrenten, så lönar det sig att ha en bra EVP som hjälper dig att attrahera och behålla den talang du behöver. Att marknadsföra din EVP blir i förlängningen Employer Branding, något som de flesta nog känner till.

Hur du ser till att din EVP är effektiv?

Det är viktigt att komma ihåg att din organisation har en EVP oavsett om den målmedvetet förmedlas via Employer Branding eller inte. Oavsett vad, så finns det fördelar som kommer att vägas av nuvarande och potentiella anställda när de bestämmer om de ska komma till (eller stanna hos) ditt företag. Om organisationen inte arbetar för att säkerställa att EVP:n är anpassad till företagets mål kanske den inte alls efterlevs, och det kan vara en av många anledningar till att du inte lockar till dig och/eller behåller rätt anställda.
 

gra sätt att skapa en effektiv EVP

Ta reda på vilken uppfattning som finns om er, både på marknaden och internt, är denna uppfattning redan i linje med företagets mål och vision? Vad kan förbättras för att bättre återspegla företagets vision och kultur? Tänk på vilken typ av företagskultur du vill främja!

Undersök vilka fördelar som är viktiga för den typ av anställd du vill attrahera. Kom också ihåg att du kan få bra inspel från dina nuvarande anställda om fördelar de uppskattar/skulle uppskatta. Var därmed också beredd att överväga att förändra fördelarna som erbjuds för att vara mer anpassade till dina anställdas mål, värderingar och behov.

Kom även ihåg vikten av kommunikation! De anställda ska vara medvetna om vad som erbjuds för att kunna nyttja och uppskatta er som arbetsgivare, det sprider sig som ringar på vattnet.

Följ Sprio:

Följ oss på Linkedin >

Håll dig uppdaterad på vår Facebook >

Se allt kul vi gör på Instagram >