Det snabbväxande Piteåföretag Blikk lanserade hösten 2019 sitt byråstöd – Blikk Byrå – som är särskilt anpassat för att möta de behov och utmaningar som finns inom revisions- och redovisningsbranschen.

Blikk har utvecklat ett molnbaserat byråstöd som hjälper ekonomibyråer att komma igång med ett digitalt affärsflöde som både förenklar arbetet internt och samarbetet med kunderna.

En bransch i förändring

Revisions- och redovisningsbranschen är under omvandling. Den traditionella formen av redovisning, med papper, pärmar och fysiska kvitton, har börjat ersättas av nya digitala metoder. Digitaliseringen, som intensifierats under coronapandemin, öppnar för mer effektiva arbetssätt och trenden går mot att byråerna jobbar mer proaktivt och rådgivande gentemot sina kunder. Branschen växer därtill i rasande fart, och under förra året startade rekordmånga nya byråer, varav majoriteten har 0–3 anställda.

– Potentialen är enorm för de byråer som anammar ett digitalt affärsflöde, minskar sin egen administrativa börda och frigör tid för kvalificerad rådgivning. Många byråer hjälper idag också till med att digitalisera kundernas flöden och är mer delaktiga i deras affärsprocess, säger Kersti Bergström, vd för Blikk, och fortsätter:

– Vi vill även finnas för de små och nystartade byråerna med vårt byråstöd som vi vet på ett enkelt sätt underlättar både byråns egen administration och samarbetet med kunderna. De kommer att ha nytta av Blikk direkt men också kunna växa med fler anställda. Därför har vi valt att erbjuda Blikk Byrå (Free) till byråer med 1–2 användare helt kostnadsfritt och utan tidsbegränsning.

Blikk Byrå samlar flera viktiga funktioner i ett användarvänligt och molnbaserat system. Genom att hantera alla sina uppdrag, bevakningspunkter, dokument och tidredovisning på ett och samma ställe, kan ekonomibyråerna effektivisera sitt arbetssätt, få full överblick av sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft genom att kunna erbjuda kunderna ett komplett byråkoncept.

– Vår satsning mot byråerna har fallit extremt väl ut, och vi har successivt utvecklat Blikk Byrå med nya funktioner. Nyckeln är att du får överblick och kan hantera allt från uppdrag, kvitton och tidrapporter till kundregister, faktura- och löneunderlag i samma molnbaserade system. Du kan också göra fördjupade analyser av till exempel nyckeltal och tid. I vår partnerportal kan du dessutom dela viktiga dokument samt hantera kundernas tidrapporter, utlägg och löneunderlag


Om Blikk

Det molnbaserade affärssystemet Blikk är utvecklat med stort kundfokus och används idag av över 3000 svenska företag – allt från redovisningsbyråer och byggfirmor till kommunikationsbyråer och trädgårdsanläggare. Blikk digitaliserar företagets hela administration i ett och samma system och är helt integrerat med alla vanliga system för bokföring och lön.