International Coaching Federation, ICF, är det globala branschorganet för professionella coacher, och är i Sverige det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagsorganisation. Alla medlemmar i ICF har genomgått en ackrediterad coachutbildning – alternativt är under utbildning – kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer ICF:s etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via ICF:s certifieringssystem.
ICF har globalt mer än 44 000 medlemmar i över 150 länder varav cirka 40 000 är certifierade. 

 

Teamutveckling och teaminsatser av olika slag ses ofta som en främst social aktivitet. Men vad händer om vi på allvar börjar arbeta med det ekosystem relationerna på en arbetsplats väver? Kan det påverka mer än trivsel? Ja det verkar så. Statistik pekar på såväl minskade kostnader som ökade intäkter. 1 Det lönar sig på således sista raden att investera i teamutveckling med kvalitet. Det här verkar vara värt att titta lite extra på.

Teamutveckling och teaminsatser av olika slag ses ofta som en främst social aktivitet. Men vad händer om vi på allvar börjar arbeta med det ekosystem relationerna på en arbetsplats väver? Kan det påverka mer än trivsel? Ja det verkar så. Statistik pekar på såväl minskade kostnader som ökade intäkter. 1 Det lönar sig på således sista raden att investera i teamutveckling med kvalitet. Det här verkar vara värt att titta lite extra på.

Vi intervjuar Anna Sanderoth Vilkas och Peter Hård, båda rutinerade teamcoacher väl bekanta med vilka resultat som finns inom räckhåll för de organisationer som väljer att arbeta strategiskt med att skapa team och teamidentitet.

De skiljer på arbetsgrupper och högpresterande team där en arbetsgrupp kan vara en grupp människor sammansatta för att arbeta med ett gemensamt problem medan ett team är sammankopplat så att helheten blir större än delarna. Peter beskriver det som att ett team där medlemmarna mår bra kan skapa mer än vad individerna sammanlagt kan åstadkomma – ”det är övertonen, det där som vi kan få vara med om när vi förstår vad som skiljer.”

I välfungerande team skapas dynamik, innovationskraft och trygghet. Att vara en del av ett stabilt team i rörelse har rent historiskt varit viktigt för vår överlevnad och är, för vår hjärna utformad för ett stenåldersliv på savannen, det än i dag. Människans välbefinnande ökar med 66% när man är en viktig del i ett team med gemensamt syfte, identitet, mål och ansvar. Anna berättar: “Att tillhöra ett engagerat och motiverat team är enormt tillfredsställande för oss människor, något som vi bär med oss från savannen då teamtillhörighet var avgörande för vår överlevnad, en ensam människa hade inte en chans att överleva. Vi har därför hela tiden våra tentakler ute för att skanna av om det här är ett team som jag kan känna tillit till. Vi känner oss trygga i ett team som kommer att fajtas för att försvara teammedlemmarna om fara uppstår, ett där alla drar sitt strå till stacken och alla arbetar i samma riktning och där alla känner sig stolta över sina resultat. 

För att säkerställa att vi har valt rätt sammanhang skannar vi hela tiden av tecken på att det team vi är del av är tillräckligt starkt. När vi vid sådan skanning stöter på tecken på att teamet inte håller ihop börjar vi tänka att det finns bättre sammanhang. Det kan i sin tur leda till att man börjar leta fler bevis på att teamet inte är bra, att det sammanhang teamet är en del av inte längre känns rätt, att man börjar reta upp sig på de övriga personerna i sammanhanget, eller att man tystnar och blir orolig.” Fokus dras från arbetsuppgiften.

Hur kommer det sig då att idrottslag, orkestrar och körer övar specifikt på att vara optimala tillsammans men att verksamhetsledningar inte gör det?  Här lever vi kvar i tron att om vi samlar de bästa i en lednings- arbets- eller projektgrupp så kommer detta att lösa sig per automatik. Och om jag nu som företagsledare ser att jag behöver göra något, vad kan jag göra?

Frågor att börja med för den grupp som vill bli ett högpresterande team (eller dig som vill sätta samman ett) är:

  • Varför finns detta team? Vad ska det åstadkomma och vad är konsekvenserna av deras görande och varande
  • Vilka är med i detta team och varför?

För att trimma teamets grund och fortsatta arbete är det här det börjar när Anna och Peter kommer in som teamcoacher. Deras uppdrag är inte att lära ut tekniker för teamet att fungera väl utan att stödja och utmana det att förstå sig själva och sina unika mekanismer. ” I teamcoachingen är det teamet som är experterna på sin verklighet och det är viktigt att det får vara så” säger Anna. ”Teamcoaching är ett samarbete i en medskapande och reflekterande process med ett team, dess dynamik och relationer för att nå sitt gemensamma syfte och gemensamma mål.” ”Det betyder mer än att ha insikter, det betyder också nytt görande.” flikar Peter in. Just görandet är en viktig del, att omsätta i handling.

Professionell teamcoaching så som Anna och Peter arbetar med det följer samma struktur och samma kärnkompetenser2 som övrig coaching där den coachade, i det här fallet teamet, får förutsättningslös spegling och support att själv utforska och sätta samman kunskaperna till handlingar som skapar effektiv rörelse mot målet. Varje team måste hitta sin rytm, sina gemensamma drag och sina skiljelinjer. Teamcoachen hjälper till att göra det synligt.

Ett bra ställe att börja i organisationen kan vara i ledningsgruppen. Från ledningsgruppen kommer riktning, samsyn och engagemang. Effektiva ledningsgrupper agerar som en enhet i ett ekosystem som förstår varför och skapar ringar på vattnet i hela organisationen. En ledningsgrupp är med fördel ett starkt team över lång tid, med ett gemensamt syfte, delade mål och ett ömsesidigt beroende. Nya medlemmar kan komma in och befintliga kan lämna. I de främsta teamen bär man kompetensen att hantera den sortens förändringar. Man gör det på ett sätt där verksamheten kan fortgå under det att teamet justerar sin rytm till att omfamna det nya. Det handlar om att vara hållbar över tid.

Du har ett val säger Peter: ” Om du letar efter det lilla extra att få ut av en grupp, ledningsgrupp eller arbetsgrupp – så behöver du förstå både VADet och HURet i framgångsrika team. Är du på läktaren och ser på med ett delat gemensamt intresse eller är du på planen och agerar för att skapa en mångfald av effekter?”

Artikel av : Lena Gustafsson, Redaktionsrådet, ICF Sverige

1 Gallup 2020 Meta-Analysis Brief https://www.gallup.com/workplace/321032/employee-engagement-meta-analysis-brief.aspx
2 https://coachingfederation.se/om-icf/icf-karnkompetenser/

För den som vill veta mer om att bygga och utveckla hållbara team finns en möjlighet att höra Anna och Peter tillsammans med Dennis Larsson, ordförande i ICF Sverige, på Personal & Chef mässan i Stockholm den 1 & 2 december. Mässan är kostnadsfri och vänder sig till alla som leder och utvecklar personal. https://www.personalchefsthlm.se/activity/hallbara-team-vagen-till-valbefinnande-resultat/