Utbildnings-, matchnings- och bemanningsbolaget Lernia lanserar inom kort en innovativ tjänst som bygger på en AI-lösning för att matcha arbetssökande deltagare inom Rusta och matcha med jobbannonser med hjälp av Laykes unika matchningsalgoritm.


Lernia hjälper varje år tiotusentals arbetssökande att hitta rätt jobb genom att matcha personer till jobb eller en utbildning som leder till jobb.

En av de största utmaningarna med att matcha talang mot rätt jobb är att strukturera de stora mängder ostrukturerad data som finns i jobbdatabaser och enkelt hitta relevanta jobb för kandidaterna.

“Inom division matchning hanterar vi en stor mängd deltagare där vi matchar arbetssökande personer till ett jobb eller en utbildning. Genom samarbetet med Layke ser vi en stor möjlighet att effektivisera processen med att matcha våra deltagares CV mot aktuella jobbannonser” säger Andreas Sillén, divisionschef för matchning på Lernia.

Lernia kommer att förbättra matchningsprocesserna för att hitta relevanta jobb för tusentals deltagare med en maskininlärningslösning utvecklad av den svenska AI-startupen Layke Analytics.

Tack vare teknikens mognad är det nu möjligt för matchningsbranschen att använda artificiell intelligens för att snabbt och effektivt hitta relevanta jobb som matchar deltagarnas kompetenser.

Istället för att manuellt söka efter- och identifiera passande jobb för en deltagare så hjälper Laykes lösning Lernia att läsa och analysera innehållet i både CV och annonser för att sedan löpande ge förslag på relevanta matchningar mellan arbetsgivare och deltagare.

“Matchning- och bemanningsbranschen kännetecknas ofta av ineffektiva och
resurskrävande processer, vi är därför väldigt glada över att få hjälpa Lernia att utveckla innovativa lösningar som bidrar till en mer effektiv arbetsmarknad” säger Anna Rapp, VD på Layke Analytics.


Om Rusta och matcha:
Rusta och matcha är en tjänst för den som behöver extra stöttning och hjälp med att hitta ett jobb eller utbildning. Rusta och matcha kallas ibland för KROM – som är en förkortning och betyder Kundval Rusta och Matcha. Tjänsten tillhandahålls via Arbetsförmedlingen och Lernia är en av de största leverantörerna.

Om Lernia:
Lernia har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100år och har bemannat den svenska industrin i över 20 år. Vi utbildade 11 500 personer och förmedlade 8 300 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings-, matchnings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.

Om Layke Analytics:
Layke Analytics är en API-lösning för intelligent screening- och matchning. Den maskininlärningsmodell som ligger till grund för lösningen analyserar befintliga kandidatdatabaser likväl som inkommande ansökningar och lyfter sedan fram dom mest relevanta matchningarna givet ett behov.”

Kontakt Lernia:
Katarina Devell, kommunikationschef,
[email protected]

Kontakt Layke Analyics:
Gabriela Taranu, Marknadsförare, Layke Analytics,
[email protected]