Att attrahera personal och copywriting har mer gemensamt än man kan tro. I båda fallen handlar det om att sälja in en vara/tjänst till en målgrupp med hjälp av övertygande kommunikation och att lyfta konkurrensfördelar gentemot andra aktörer. Copywriting är att sälja en produkt till konsumenter medan rekrytering handlar om att försöka sälja en företagskultur och karriärmöjligheter till kandidater.

Av den anledningen finns det mycket vi kan använda oss av när det kommer till att attrahera kandidater, från dem som skriver copy. Faktum är att med hjälp av copywriting kan du driva kandidater till din webbplats eller karriärsida. Kvalitativt innehåll kan göra stor skillnad för att hjälpa dig att sälja in en tjänst eller roll, därför kommer här 5 tips för att förbättra din kommunikation med hjälp av copywriting:

 1. Vad är copywriting?
  Copywriting är en viktig del av marknadsföring. Det innebär att du med hjälp av vässade ordval och välsvarvade formuleringar använder dig av språket för att för att locka till dig målgruppens intresse bara genom att läsa dina annonser.

  För dig som rekryterare kan det vara bra att använda dig av copywriting i till exempel jobbannonser, inlägg på sociala medier, i en karriärblogg, i din kandidatkommunikation och egentligen i alla kontaktytor du har med din kandidat.

  Dina formuleringar och tonaliteten i din copywriting kan vara det som får en kandidat att välja att göra en ansökan. Så se till att du inte går miste om några kvalificerade kandidater på grund av bristfällig copywriting.
 2. Var personlig
  Dina kandidater gillar att känna sig tilltalade personligen, välj därför ett personligt
  tillDina kandidater gillar att känna sig tilltalade personligen, välj därför ett personligt tillvägagångssätt framför mallformat. Ta dig tid att anpassa ditt meddelande. Detta visar potentiella kandidater att du värdesätter dem och deras tid, det kommer också att ge en känsla av hur de senare kommer att behandlas som anställda.

  Börja med att tänka på vilken typ av person du vill attrahera till en specifik tjänst. Överväg att bygga kandidatpersonas och ett specifikt budskap som gäller just den gruppen baserat på det du märkt funkar för framtagen målgrupp. Därefter gäller det att skriva din copy utifrån det som tilltalar deras intressen, ambitioner och värderingar.
 3. Kommunicera varför de böra uppmärksamma just dig/er
  Varje kopia du skriver bör förklara varför kandidaten bör bry sig så snabbt som möjligt. Människor skummar innehåll och kommer inte att uppmärksamma om du inte berör detta omedelbart. Svara på frågor som ”Varför stannar folk kvar”, ”Varför väljer folk dig som arbetsgivare” och ”Vad skiljer ditt företag från konkurrenterna.”

  De bästa kandidaterna bryr sig om företagskulturen. Om ditt företag vill rekrytera och anställa topppresterande, förstå vad de vill ha och behöver mest av sina arbetsgivare. Svaret är inte bara en generös lön.

  Genom att förstå vilken typ av företagskultur dessa toppkandidater föredrar kan du lära dig vilka delar av din kultur som är mest avgörande att betona och främja. Referenser till företagskultur kan också hjälpa till att behålla dem som kanske funderar på att lämna eftersom det hjälper dem att relatera till jobbet och se varför de är så viktiga för företaget.
 4. Håll innehållet enkelt
  Målgruppen du försöker nå är smart. Precis som du så är kandidaterna helt vanliga personer som är tidspressade och deras uppmärksamhet är delad, du behöver därför komma till saken, skriv inte onödigt långa texter, var rakt på sak och se till att all informatino de kan tänkas behöva finns tillgänglig online.

  Kortare ord och stycken är lätta att snabbt ta till sig, dina chanser att få engagemang ökar. Som en allmän regel, se till att skriva din copy på en nivå som en åttondeklassare skulle kunnat ta till sig, även för högutbildade målgrupper. Använd dig gärna av listor och håll annonserna korta och koncisa, allt det andra runtom kan ni ta i ett senare skede.
 5. Utveckla dina annonser med bild- eller videomaterial
  Lättillgänglig info i form av bildspel, grafik eller korta klipp tenderar läsaren att gärna ta till sig. Så det kan vara bra att ha med personliga videor från medarbetare där någon i teamet berättar om sin erfarenhet av företaget. Detta i sin tur hjälper kandidaten att relatera till din copy på ett personligt sätt. Det är enklare att applicera sin egen eventuella position i teamet, genom att får en personlig inblick genom den anställdes synvinkel.

  Det är också positivt rent psykologiskt att din kandidat fått en tydlig visuell uppfattning om ditt företag att knyta an till det som hen läst. Det gör det lättare att minnas just er, samtidigt som det är trevligt att redan innan första mänskliga kontakt ha fått ett ansikte på en av er som faktiskt redan jobbar i teamet.


  Följ Sprio:

Följ oss på Linkedin >

Håll dig uppdaterad på vår Facebook >

Se allt kul vi gör på Instagram >