Var femte kollega på kontoret drömmer om kortare arbetstid. Men högre lön är vad som lockar allra mest när det kommer till att byta jobb. Detta avslöjar en färsk undersökning från rekryteringsplattformen Workspace Recruit.

Workspace Recruite vill genom automatisering och anonymisering förändra hur vi söker och hittar jobb. Nu har företaget ställt svenskarna frågan om vad som hade fått de att byta jobb. Det som sticker ut mest är högre lön. 43 procent av de tillfrågade angav det som främsta motiv när de tänker på att byta jobb.

Svenskarnas topp fem skäl för att byta jobb

  1. Högre lön                                                                                 43%
  2. En tjänst som innebär mer utveckling för mig                 21%
  3. Kortare arbetstid                                                                     21%
  4. Mindre pendlingstid                                                               16%
  5. Byte av bransch                                                                        15%

Högre lön är en mycket stark motiverande faktor för föräldrar med småbarn. Bland unga arbetstagare är arbetsmiljön med attraktiv företagskultur och trevliga kollegor avgörande. Och ju äldre man är, desto mindre sugen är man på att byta jobb.

– Svenska arbetsgivare har i dag en större press på sig. Med en mer rörlig arbetsmarknad så måste man vara säker på hur man attraherar och bibehåller kompetent personal. Därför är det avgörande att veta vad som starkast sticker ut bland arbetsgivarnas annonser men även vad som motiverar deras anställda. Använder man dessa medel på rätt sätt så har man som arbetsgivare mycket att vinna. Dessvärre så är det en kunskap som många arbetsgivare saknar vilket många gånger resulterar i en undermålig rekryteringsprocess. Där hoppas vi att vår plattform Workspace Recruit kan komma väl till hands, säger Jenny Sandén, marknadschef på Workspace Recruit.

Den Malmöbaserade rekryteringsbyrån Roi Rekrytering har utvecklat den digitala rekryteringsplattformen Workspace Recruit. Syftet med plattformen är att förändra och förenkla rekryteringsprocessen för såväl arbetsgivare som arbetssökande och samtidigt skapa något som tidigare inte funnits på marknaden.

Läs mer om Workspace Recruit här: https://workspacerecruit.com/

För mer information, vänligen kontakta:

Jenny Sandén, Marknadschef, Workspace Recruit

Tel: +46 (0) 735 208 711

Mail: [email protected]

Om undersökningen

Den statistiskt säkerställda undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 15-17 november 2021. Totalt har 1010 svenskar deltagit. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

Bilaga:

Högre lön43%
En tjänst som innebär mer utveckling för mig21%
Kortare arbetstid21%
Mindre pendlingstid16%
Byte av bransch15%
Större möjlighet till distansjobb15%
Bättre ledarskap14%
Mindre arbetsbelastning14%
Större möjlighet att påverka arbetsplatsen13%
Attraktiv företagskultur13%
Trevliga kollegor12%
En tjänst som innebär större utmaning för mig11%
En tjänst som innebär mer ansvar för mig10%
Mer kompetenta kollegor7%
Annat3%
Vet ej7%
Ej relevant, jag arbetar inte28%