Markus Johannesson och Johan Fallby, arbetar med organisations- talang- och ledarskapsutveckling. Båda har gedigna meritlistor från idrotten, men undviker att hamna i omklädningsrumssnack och klyschor eftersom de utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och idrottspsykologi i sitt arbetssätt. Gränssnittet mellan erfarenheter av näringsliv och idrotten ger förutsättningar för framgångsrika lösningar för just din organisation. 

Vilka gemensamma delar kan ni se? 
– Det är många, men vi fokuserar främst på ledarskapet, teamet och den individuella utvecklingen. På så sätt går det att påverka hela organisationen om man vill. En trygg individ i ett starkt team med bra ledare kommer inte påverkas lika lätt. Exempelvis kan onboarding av både nya chefer eller medarbetare gå smidigare med att finna sin roll snabbare, säger Johannesson. 

– Dåliga resultat under en period behöver inte bli varaktigt och medarbetare kan hantera både stress och motgångar bättre. Hållbar utveckling ger stabilitet över tid, fortsätter Fallby.

Vad är er ”hemlighet”?
– Framgången är inte slump. Den skapas genom noggranna förberedelser. Vår roll är att systematisera och träna organisationer med vår erfarenhet och kunskap från elitidrott, näringsliv och vetenskaplig metod, säger Fallby

Johannesson fyller på.
– Tiden när elitidrotten till största delen bestod av ”peka med hela handen-ledarskap” är på väg bort. Idag består moderna framgångsrika lag allt oftare av en tillåtande och hjälpsam miljö med fokus på insats och prestation. Resultatet kommer alltid att vara viktigt men vägen till resultatet är hemligheten till resultatet. 

Det låter kryptiskt, men det ligger mer kunskap bakom antar jag?
– Nyfikenheten och kunskapen om hur människor fungerar ökar i elitidrotten. Det gör att arbete med exempelvis stress, motivation, kommunikation, ledarskap eller gruppdynamik sker med allt mer systematik i botten. Och glöm inte välmående och psykisk hälsa! 

Ser er ni likheter mellan miljöer i näringsliv och elitidrott? 
– Ja, många. På samma sätt som media, publik, ägare, familj och vänner har förväntningar i elitidrotten, så har medarbetarna, mellancheferna och aktieägarna det på dig som chef och medarbetare, säger Johannesson, och fortsätter. Likaså kan omsättningen på på personal i vissa lag/företag vara hög. Det kan vara en utmaning med rekryteringsprocess och onboarding i specifika roller. Många lägger mycket kraft på rekryteringsprocessen, men vad händer då den nya medarbetaren står i foajén och ska prestera så snabbt som möjligt? 

– Kraven du ställer på dig själv och upplever från andra utlöser samma psykologiska mekanismer oavsett idrott eller arbetsliv. Elitidrottaren har förberett sig systematiskt i flera år för att möta situationer. Sviktande självförtroende, motivation, stress är en del av deras dagliga träning. Varför skulle inte du eller jag kunna göra det i arbetslivet? Frågar sig Fallby och slår ut med armarna. 

– Slutsatsen är att det inte går att garantera maximala prestationer, men förberedelser och strategier kan tränas för att minimera dåliga prestationer, konstaterar Fallby. 

Men vad skulle behövas av mina medarbetare då?
– Det finns inga universallösningar. Vi behöver först analysera utifrån din erfarenhet, situation just nu och också den kompetens eller beteenden du besitter idag. Men generellt för att lyckas i intensiva perioder krävs goda relationer och ett inövat samarbete. 

– I laget och i arbetslivet finns informella och formella ledare. Hur struktureras och genomförs ledarskapet i stressade situationer eller i ett långsiktigt, strategiskt, perspektiv? Vem ska ta ansvar här och nu eller i ett långsiktiga strategiskt perspektiv? Vad tar jag eller vad delegeras? Hur uppfattas ditt ledarskap och din feedback?

– Min erfarenhet säger att exempelvis kommunikationen försvinner i situationer då stresspåslaget är som störst. Då du sannolikt behöver vara som mest skärpt, säger Fallby. Då sätts tilliten och kompetensen på prov. Hur har du eller ditt team tränat systematiskt på det? Vilken beredskap har ni – egentligen? 

– Till sist är det hur du hanterar situationen, alltså dina och ditt teams färdigheter, som fäller avgörandet hur ni lyckas. Det gäller att minimera alla slumpfaktorer. I näringslivet har man självklart tänkt på de här frågorna tidigare, men kanske inte lyckats systematisera dem på samma sätt som idrotten är van att göra.

Ni arbetar med andras prestation, men vad driver er?
– Vår passion är att arbeta med människor som både vill förstå och förbättra välmående samt prestation över tid, säger Johannesson. 

– Vi vill vara en del av processen mot optimala prestationer och kanske hitta just den där detaljen hos individen eller teamet som blir avgörande för framgången, fyller Fallby i. Det som gör att just du eller ditt team lyckas ta steget till nästa nivå. 

Som avslutning, ge några avgörande tips till läsarna. 
– Tipslistor blir lätt klyschiga, men några utgångspunkter som vi gärna jobbar med eller analyserar bjuder vi gärna på, säger Fallby. 

 1. Ledarskap
  Bästa förutsättningarna får du genom skickligt ledarskap. Till exempel baserat på det transformerande ledarskapet som bygger på relationer, autonomi, ömsesidig respekt och välmående. Med bra ledare utvecklas organisation och medarbetare också bäst.
 2. Mål
  Tydliga och relevanta mål ger individens och teamets riktning och förutsättningar för relevanta utvärderingar. Utvärderingar av målen sker inte bara i bokslutskolumnen, där ska också individuella beteenden, prestationer och välmående finnas med. Det hänger ihop. 
 3. Roller
  Varje medarbetare ska ha en tydlig roll. Inte bara vad gäller den egna prestationen, utan också exempelvis för samarbetet och relationen till signifikanta andra i teamet eller organisationen. Tydliga roller (och mål) gör också att nyanställda snabbare kommer in i arbetet vilket ökar effektiviteten. 
 4. Kommunikation
  Tydlig kommunikation med väl definierade begrepp och kommunikationsvägar som innehåller högt värde är träningsbart och ger framgång.  
 5. Beteendeperspektiv
  Genom kognitiva beteendemetoder blir klichéartade uttryck och vackra formuleringar i din värdegrund och affärsplan mer konkret. Ny personal, omstruktureringar, långsiktig framgång eller talangutveckling. Samarbete och framgång i ditt team ska inte vara en slump. Det ska istället vara en planerad prestation byggd på vetenskapliga principer och relevant utvärdering.