Arbetar ni med olika typer av chefuppdrag.?  Är ni inriktade på search, interimsuppdrag eller headhunting?  Har ni specialiserat er på att hjälpa företag rekrytera in en viss kategori av chefer och ledare. 

Vi vill komma i kontakt med er! 

Den 3 mars ger vi ut Personal & Ledarskapstidningen till 20 000 HR chefer, personalansvariga och ledningsgrupper. I enlighet med våra läsares önskemål kommer en stor del av tidningen handla om “Chefsrekryteringar”. Vi intervjuar HR chefer om deras rekryteringar av chefer, utvärderar vilka aktörer som finns på marknaden, redogör för begreppen Headhunting och Executive Search, beskriver olika metoder och analysverktyg, presenterar stöd, råd och hjälp vid kommande chefsrekryteringar mm.  

I samband att vi beskriver marknaden beträffande olika typer av Chefsrekryteringar, vill vi även bjuda in rekryteringsföretag som på ett eller annat sätt är specialiserade eller jobbar med chefrekrytering, headhuntning, interimsuppdrag eller search. 

Vi ser ett stort intresse från företag och läsare att få ta del av vilka aktörer som finns på marknaden att anlita. Vad era styrkor är, hur era processer ser ut, vilken inriktning ni har, vilka era specialistområden är mm.  Här finns nu en ypperlig chans att presentera era styrkor,  kunskaper och erfarenhet i syfte att nå ut till en riktad målgrupp av kunder och få möjlighet till kommande uppdrag. 

Tidningens artiklar, reportage och annonser kommer även spridas digitalt på branschen.se och Personal & Ledarskaps digitala sida. Sammanlagt kommer våra HR kanaler nå ut till fler än 34 000 personer som på ett eller annat sätt berörs av eller arbetar med rekryteringsuppdrag.

Arbetar ni med någon form av chefsrekrytering, serch, interimsuppdrag eller headhunting? 

Kontakta oss nedan så återkommer vi med mer information hur ni kan presenteras och synas ut mot Sveriges HR marknad.