Majoriteten bland svenska chefer och HR-specialister anser att det är viktigt att anställa personer som passar in i teamet. Det visar en unik kartläggning från TNG som bygger på svar från drygt 1 000 personer i rekryterande ställning.

I rapporten ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021 presenterar rekryterings- och bemanningsföretaget TNG ett omfattande underlag med statistik kring hur svenska organisationer förhåller sig till fördomsfri rekrytering och mångfaldsfrågor.

På frågan vad som – utöver kunskap och erfarenhet – är viktigt när man ska anställa svarar 88 % ”passar in i teamet”. 25 % anser även att rätt utbildning och lärosäte är viktigt. Lågt rankar däremot att ha liknande intressen som övriga i teamet, vara sportintresserad eller trevlig att umgås med efter jobbet.

En viss skillnad syns mellan chefer och HR. 87 % inom HR tycker det är viktigt med en kandidat som passar in i teamet. Motsvarande siffra bland chefer och VD:ar är 90 %. Här finns möjligen ett samband med att 75% av chefer och vd:ar anser att magkänslan är viktig eller mycket viktig vid anställning. Ett påstående som enbart 39 % av HR-specialisterna håller med om.

Viktigare bland säljare

Bryter man ner svaren per bransch utmärker sig säljområdet, där hela 90 % svarar att de tycker det är viktigt att anställa någon som passar in i teamet. Lägst är siffran inom kundtjänst med 85 %. Däremot tycks rätt utbildning vara mindre viktigt (23 %) inom säljbranschen än inom exempelvis teknik (29 %) och finans (28 %).

Enligt Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, kan en trolig anledning till att företag inte rekryterar fördomsfritt hela vägen vara att chefer och HR är måna om att rekrytering ska vara enkelt.

– Att röra om i grytan och teamet kan vara krävande och utmana ledarskap och organisation. Detta bekräftas av vår undersökning, där många väljer att anställa medarbetare som direkt passar in i teamet, säger Åsa och fortsätter:

– Däremot är det glädjande att se att viljan till förändring på många håll verkar finnas. I vår undersökning framkommer även att 50 % gärna anställer personer som kan tillföra synlig mångfald som ålder, etnicitet, kön eller utseende. Och 48 % är öppna för att anställa personer som tillför osynlig mångfald utifrån personlighet och inre kompetens. Något som det idag finns gott om belägg för bidrar till ökad lönsamhet och innovationstakt inom organisationer.

Hela resultatet från TNG:s kartläggning hittar du i rapporten ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021? Ladda ner den gratis här!