Interim Search satsar internationellt – med AnnaCarin Stolpe i spetsen. Hon utses till Head of International Desk, ett nytt affärsområde som erbjuder svenska bolag interimskonsulter utomlands.

AnnaCarin Stolpe har en gedigen bakgrund inom Interim Search. Hon rekryterades till bolaget som Director & Rekryteringskonsult 2016 och blev sedermera Partner och Regionchef för verksamheten i Göteborg. Innan resan på Interim Search arbetade AnnaCarin inom finansbranschen i en rad kommersiella ledarroller. Hon har stor vana att verka globalt, bland annat inom GE Capital och Heller Global Vendor Financial Services där hon arbetade mot Asien och USA samt ingick i europeisk ledningsgrupp.


Stort grattis till nya rollen, AnnaCarin! Hur uppkom idén att etablera Interim Search utomlands?

Det är drivet av en ökad efterfrågan. Vi har gjort flera utlandstillsättningar till våra svenska kunder, bland annat i Tyskland, Spanien och USA. Många av de kunder vi samarbetar med idag har utlandsverksamheter och vill kunna använda vår service för dessa – precis som de gör för deras svenska bolag.

För oss skiljer sig egentligen inte metodiken alls, vi har redan många internationella och mobila konsulter i vårt direkta nätverk och rätt verktyg och muskler för att, till specifika utlandsuppdrag, hitta fler. När jag har tillsatt interimskonsulter utomlands så har vi kunnat presentera ett urval av tillgängliga kandidater som har rätt språkkvalifikationer och kan arbeta på den önskade orten. Flera gånger har vi tillsatt konsulter som bor i en geografi, men arbetar inom en helt annan. Att uppdragen råkar vara i utlandet spelar ofta mindre roll för konsulterna, det är utmaningen och rollens innehåll som lockar. Däremot är det otroligt mycket svårare för kunderna att hitta rätt urval och kompetens till sina utländska verksamheter, det landar oftast i att man bara flyttar på någon intern eller får ett tips om någon som kan passa – utan att konkurrensutsätta kandidaten. Då är risken för felrekrytering oerhört mycket högre. 


Kan du beskriva en typisk kund som du kan hjälpa i din nya roll? 

Traditionellt sett är det börsbolag som har huvudkontor Sverige, men med viss verksamhet utomlands. Man kan tänka sig att det mest kommer vara stora etablerade bolag, men mindre start ups som etablerar sig utomlands tror jag också kommer att ha stor hjälp av oss. Vi kan erbjuda svenska interimskonsulter till svenska bolag utomlands såväl som lokala interimskonsulter. Det kan till exempel handla om att tillsätta en interim Produktionschef till en utländsk fabrik, eller en interim Försäljningschef med stor lokal kännedom för att äntra en ny marknad utomlands.


Hur ser de närmsta planerna för affärsområdet ut?

Just nu är jag och min researcher Wendela Tronje i dialog med mina befintliga kunder, det är viktigt att de vet att jag fortfarande arbetar med tillsättningar i Sverige, och att vår International Desk fungerar som en utökad service. Det vi vill undersöka med kunderna är vilka parametrar de värdesätter när de behöver tillsätta interimsresurser utomlands. Hur ser deras utländska verksamheter ut mer specifikt? Har man akuta behov i dessa organisationer? Och vilka profiler behövs mer långsiktigt för att ta nästa steg? Jag hoppas att dessa frågeställningar leder till fortsatta spännande samarbetsmöjligheter framöver! 

AnnaCarin Stolpe nås på 070-690 44 05 eller [email protected].