Att rekrytera fel person till en chefstjänst kan bli kostsamt och tidskrävande för ett företag. Samtidigt är det långtifrån enkelt att träffa rätt. Att ta hjälp av en erfaren rekryteringsfirma ökar sannolikheten att göra ett bra val.

Att det är viktigt att träffa rätt vid en chefsrekrytering vet Linda Gadd och Lilian Norin på Andara Group. De har lång erfarenhet inom rekryteringsbranschen med särskild kunskap inom ekonomi, HR, mark- nad och administration. Nu skalar de upp sin chefsrekryteringstjänst.

En rekryteringsfirma kan ses som en samarbetspartner till företaget som rekryterar där man hjälps åt att hitta en perfekt kandidat för just deras behov och önskemål, både på kort och på lång sikt, säger Linda Gadd, vd för Andara.

Som rekryterare är det viktigt att vara lyhörd för företagets situation, liksom ambitioner och önskemål hos de kandidater man jobbar med. En chef som är aktuell för nytt jobb är otroligt medveten, noggrann och påläst, fyller Lilian Norin i, som tillsammans med sin man Svante grundade Andara 2014.

Nyfikenhet och lyhördhet är nyckelord

Det finns inget facit för hur en rekryteringsprocess ska gå till, men en framgångsfaktor för Andara är att arbeta efter en väl genomarbetad process med en tydlig plan.

Det är viktigt att inte ge kunden falska förhoppningar om att vi ska hitta en lämplig kandidat på kort tid om vi inte tror att vi kan leverera det. En detaljerad plan med kontinuerlig dialog tjänar alla parter på, säger Lilian.

Linda och Lilian vet av erfarenhet att en nyckel till att kunna matcha rätt person mot rätt företag är att verkligen förstå företagets kultur och värderingar samt behov och önskemål – och att lära känna kandidaterna.

Nyfikenhet och lyhördhet borgar för ett gott slutresultat, menar Linda. För att hitta rätt person till en chefstjänst behöver man sätta sig in i kundens situation, bransch och förutsättningar.

Lika avgörande är det att verkligen lära känna kandidaterna och därför är vi alltid flera personer som träffar slutkandidaterna. Vi intervjuar dem flera gånger och försöker skapa en förtroendefull miljö och ömsesidiga samtal, säger Linda.

Våga se potentialen

Ett vanligt misstag är att inte analysera företagets framtida utmaningar och behov. Där kan en erfaren rekryteringsfirma fylla en viktig funktion.

Just nu råder en kandidatbrist på den svenska arbetsmarknaden och då är det extra viktigt att företag vågar se bortom ett cv eller en meritförteckning, menar Lilian.

Att rekrytera på potential kan vara både svårt och kräva mod, men där är det en fördel att använda en rekryteringsfirma som kan se situationen och kandidaten objektivt, avslutar hon.