En stor del av alla chefs- och specialistrekryteringar Unik Resurs hjälper sina kunder med varje år sker genom executive search. En egenutvecklad metod för att tydliggöra och på djupet förstå kundens verkliga behov är en av framgångsfaktorerna.
– Tillsammans med kraftfulla riktade digitala verktyg öppnar kandidatmarknaden upp sig effektivt, säger Jonas Henrikson, en av Uniks grundare.

Unik Resurs har 150 anställda med huvud- kontor i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Norrköping, Torsås, Kalmar och Karlskrona. Ungefär 30 av dessa jobbar med executive search och konsulttillsättningar.

Många blir förvånade över att vi är så pass stora. Men det är fullt medvetet att inte synas för mycket. Vi väljer våra kunder noga och ut- vecklar förtroendet och förståelsen vi skapar tillsammans över tid. Det ger resultat. Vi har ungefär 200 kunder och 90 procent av dem är återkommande sedan många år, säger Jonas Henrikson.

Av de cirka 160 tyngre rekryteringar som företaget gör varje år sker mellan 70 och 80 procent genom executive search. Metodiken de använder har visat sig fungera väldigt bra. Dels handlar den om att med en egenutvecklad metod bryta ner och på djupet förstå och tydliggöra det verkliga behovet hos företaget. Dels handlar den om att verkligen lyckas nå de rätta personerna och attrahera dem att söka.

I dag finns merparten på Linkedin och andra sociala sajter, så där är vi givetvis aktiva. Självklart hittar vi ofta lösningen genom personliga kontakter i våra nätverk, men vi ser även att det vi kallar för riktad digital search är viktigt för att nå bredare. Det är en egen metodik där vi kör riktade digitala kampanjer för att komma åt personerna med helt rätt bakgrund, och inte slita ut marknaden genom allmän annonsering via dessa kanaler.

Unik Resurs brukar göra ett urval och presenterar de fyra till sex mest lämpliga kandidaterna för kunden. De har bedömts utifrån kunskaper, erfarenheter och personlig förmåga att leverera i den tilltänkta rollen.

Vi berättar också vilka vi tycker är topp två och vad man får för fördelar respektive nackdelar om man väljer den ena eller den andra, säger Jonas Henrikson.

Jonas Henrikson kan ibland uppleva att det finns en viss rädsla hos kunder att kandidater, som har kontaktats genom executive search, blir svåra att förhandla villkor med.

Men genom en tydlighet och professionell och väl avvägd kommunikation är det sällan man hamnar där i praktiken.

Vad är viktigt i ett företag för att attrahera chefer?

Förutom uppdraget i sig och vad man blir en del av att förverkliga ledarskapet. En bra kultur och bra chefer attraherar andra bra chefer. Det är otroligt viktigt att jobba med ledarskapet i ett företag. Man behöver inte vara bäst, men att vilja bli bättre attraherar. Det visar att man är öppen för nya intryck. Pandemin har visat att det inte är den starkaste som överlever utan den som är mest anpassningsbar.

Läs mer här…