VD för Eterni Sverige och CSO för Eterni Group, Patrick Hansson, meddelar idag att bolaget förvärvar branschkollegan Empleo med säte i Växjö. Axcel ägda Eterni Group har köpt samtliga ägarandelar i Empleo för att integrera Empleo i det Nordiska bemanningsföretaget Eterni Group, och genom detta fortsätta skapandet av en ledande nordisk leverantör av flexibla bemanningslösningar.


Tillsammans med Moment i Danmark, Eterni i Norge och Eterni i Sverige, kommer den nya företagsgruppen stärka sin position i Sverige och Norden av flexibla bemanningslösningar än mer. Gruppen kommer att ha verksamhet över hela Danmark, Norge och i stora delar av Sverige, en samlad omsättning på över 3,5 miljarder svenska kronor och kommer även att ta en ledande position för fortsatt konsolidering i en fragmenterad och starkt växande nordisk marknad för flexibla bemanningslösningar.


“Sedan uppstarten av Eterni i Sverige har vi för vårt nästa steg på vår tillväxtresa sökt efter den idealiska partnern för att fortsätta byggandet av en stark svensk plattform för flexibla bemanningslösningar. Empleo urskiljde sig som den bästa kandidaten mht geografisk täckning och de branscher som företaget är verksamt inom. De kan visa på en imponerande tillväxt över tid, och kommer att passa in utmärkt i den svenska organisationen”, säger Patrick Hansson, VD för Eterni Sverige och CSO för Eterni Group i Norden.

“Vi är mycket glada att gå ihop med Eterni samt glada över att vi funnit en partner som har en hög kunskap om vår bransch och delar våra värderingar. Kombinationen gör det möjligt för oss att utveckla och utöka vårt erbjudande, samtidigt som de ger oss de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt samt ökat värde för våra kunder, säger Rebecca Moberg, VD på Empleo.“

Kombinationen av företagen möjliggör starka synergier bland annat i form av geografisk täckning, att dela best practise, att ytterligare stärka vår förmåga att serva våra befintliga- och nya kunder, kandidater och våra konsulter på fler orter samtidigt som den lokala närvaron bibehålls.

“Jag ser fram emot att önska Rebecca, Marcus och resterande team välkommen till gruppen. Eterni och Empleo har liknande kulturer och delar ett stort fokus på kundlojalitet och medarbetarnöjdhet. Kombinationen kommer att stärka vår förmåga att investera och påskynda vår tillväxt ytterligare, både organiskt och genom fler förvärv“, säger Patrick Hansson, VD för Eterni Sverige och CSO för Eterni Group i Norden.

Empleo köps från grundaren och övriga delägare. Grundaren och ledningen kommer att återinvestera och förbli ägare tillsammans med Axcel, Moments ledning och Eternis ledning. Parterna är överens om att inte lämna ut något försäljningspris i samband med transaktionen, vilken är föremål för normala myndighetsgodkännanden.


Om Eterni
Eterni Group grundades av Rune Myrseth i Bergen, Norge 2011, i syfte att skapa möjligheter i en trygg miljö för kunder och anställda. Idag är Eterni ett av Norges största och snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Eterni i Sverige etablerades under 2019 av Patrick Hansson i Linköping och är idag ett av Sveriges snabbast växande Bemannings-, Rekryterings- och Omställningsföretag. Eterni specialiserade och erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom följande områden: kontor/administration/HR, ekonomi/finans/försäkring, sälj/marknad, industri/tillverkning/produktion, lager/logistik/e-handel & hamnverksamhet, teknik/IT, utbildning, och bygg/elektronik. Eterni i Sverige är medlemmar i branschorganisationen Kompetensföretagen.

Eterni Group tillsammans med Moment Group och genom dotterbolagen Pedagogisk VikarSentral (PVS), Elektro Personnel, Eterni Norge, Eterni Sverige och Snaptemp har Eterni-koncernen cirka 7 000 anställda varje dag i arbete och cirka 300 anställda internt fördelade på kontoren i Danmark, Norge och Sverige. Beräknad omsättning för 2022 uppgår till cirka 3,5 miljarder svenska kronor.

Om Empleo
Empleo grundades av nuvarande VD, Rebecca Moberg och Marcus Royson tillsammans med ytterligare två delägare 2015 i Växjö i syfte att erbjuda marknaden ett modernt och kompetent samt innovativt bemannings- & rekryteringsföretag vilket tillsammans med sina kunder önskar skapa hållbara och långsiktiga lösningar genom att våga utmana och tänka utanför boxen. Empleo finns idag representerade på fyra orter i Småland och tillhör ett av regionens snabbast växande företag. Empleo är ett specialiserat bolag inom följande kompetensområden där de erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar: lager, logistik & e-handel, produktion & tillverkning, administration & HR och ekonomi & finans. Empleo är medlemmar i branschorganisationen Kompetensföretagen.

Om Moment
Moment grundades 1997 av Morten T. Højberg och Thomas Gleerup, där Thomas Gleerup är VD sedan 2021 för Moment Group. Moment gör det enkelt och säkert att erbjuda flexibel arbetskraft i Danmark. Moment Group har 15 kontor i Danmark och har ca 4 000 anställda dagligen inom följande områden: kontor/administration, lager/logistik och bygg/konstruktion. Moment är medlem i Vikarbyråernas Branschförening som arbetar med att säkerställa ordnade förutsättningar för flexibel arbetskraft i Danmark.

Om Axcel
Axcel som är ett nordiskt private equity-företag, grundades 1994 som fokuserar på medelstora företag. De har en bred bas av både nordiska och internationella investerare. Axcel har sex fonder med ett totalt kapital på drygt 2,6 miljarder euro. Dessa fonder har gjort 60 plattformsinvesteringar, med mer än 100 ytterligare investeringar och 43 aktier. Axcel äger för närvarande 17 företag.
Axcel Management A / S har tillstånd från den danska finansinspektionen att fungera som ett förvaltningsbolag. Axcel är därför föremål för tillsyn och inspektion av FSA med avseende på fonderna Axcel IV, Axcel V och Axcel VI.


Mer information:

Kontaktperson i Eterni Group Sverige:
Patrick Hansson | CEO Eterni Sweden & CSO Group | +46 738 61 72 00 | [email protected]

Kontaktperson i Empleo:
Rebecca Moberg | VD Empleo | +46 70 935 40 90 | [email protected]