I dag meddelar Zebrain, den digitala plattformen för medarbetarutveckling med coaching som grund, att företaget inleder ett samarbete med VetFamily, den ledande organisationen för fristående veterinärkliniker i Sverige. VetFamily representerar i dag cirka 300 veterinärkliniker med tusentals medarbetare som nu, via Zebrain, får tillgång till stöd för att förebyggande stärka välmående och tackla psykisk ohälsa, stress och sjukskrivningar i branschen. Zebrain och VetFamily ingår inledningsvis i ett 1-årigt samarbete med start 3 maj i syfte att utbilda chefer och uppmuntra medarbetare att aktivt arbeta för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Som en effekt av pandemin har svenskarna skaffat fler husdjur än tidigare och belastningen på landets veterinärkliniker har ökat. Kompetensbrist och en ökad arbetsbelastning har lett till en gradvis ökande ohälsa i kåren.

– Ohälsa har blivit ett allt större problem inom veterinärnäringen och något vi i branschen måste arbeta aktivt med för att motverka. I vår bransch, där många arbetar på mindre kliniker, är en kostnadseffektiv digital coachinglösning en förutsättning. Med hjälp av Zebrains plattform vill vi identifiera den outnyttjade potential som finns hos varje individ såväl som hos gruppen, säger Karin Ronander, VD VetFamily.

Zebrains digitala plattform utgår från en forskningsbaserad metodik baserad på fyra grundpelare som sammantaget utgör en individs fulla potential. Via plattformen får användare tillgång till beteendeanalys och verktyg som mäter nu-läge och önskat-läge. Tillsammans med en personlig coach via video, som matchas via beteendealgoritmer arbetar användaren metodiskt för att röra sig närmare sitt önskade läge. Zebrains metodik kombinerat med rätt coach har gett mätbara resultat. Efter 3 månaders användning upplever 30 % ett ökat självledarskap, 40 % minskad stress, 30 % en ökad motivation och 4 av 5 uppger att de sover bättre.

– Att arbeta aktivt med förebyggande insatser kostar mindre för individen, gruppen och företaget. Att vidareutveckla medarbetares potential leder till ökat välmående, motivation, produktivitet och minskad stress. Vi startade Zebrain för att göra coaching tillgängligt för de många och vi ser fram emot att få samarbeta med VetFamily för att tillsammans göra skillnad i veterinärbranschen, kommenterar Anna Bloth Karling, VD och medgrundare av Zebrain

Om Zebrain
Zebrain är Nordens första SaaS-plattform för medarbetarutveckling via coaching. Via sin digitala plattform som utgår från en forskningsbaserad metodik, stöttar Zebrain företag att vidareutveckla medarbetares potential samt motverka stress och sjukskrivningar. Zebrains metodik kombinerat med rätt coach har gett mätbara resultat. Efter 3 månaders användning upplever 30 % ett ökat självledarskap, 40 % minskad stress, 30 % en ökad motivation och 4 av 5 uppger att de sover bättre. I dag prenumererar företag såsom Nordax bank, Accenture, RFSU, Paradox och GSK alla på tjänsten. Zebrain grundades 2020 av Jessica Huge, Gustaf Karling, Jan Sandgren och Anna Bloth Karling med målet att kostnadseffektivt tillgängliggöra kvalitativ coaching för fler. För mer information besök zebrain.se

Om VetFamily
VetFamily är ett unikt samarbete för fristående djurkliniker och djursjukhus. Genom att arbeta tillsammans får VetFamilymedlemmar tillgång till ett brett utbud av fördelar och tjänster som förbättrar lönsamheten på kliniken, minskar det administrativa arbetet och ökar tiden kliniken kan spendera med djuren. För mer information besök vetfamily.se