Job Solution, med verksamhet i Sverige och Norge, planerar att expandera till nya marknader och bredda sitt befintliga tjänsteutbud. 17 maj avser bolaget att börsnoteras och gör inför det en kapitalanskaffning.

– Vårt case är starkt, vi är redan lönsamma och nu vill vi bredda vår ägarbas, säger Carl Renman, ägare och medgrundare.

På Recruitment Awards i mars fick snabbväxande Job Solution gå upp på scenen och ta emot pris som Årets rekryteringsföretag i kategorin 20-49 anställda. Det efter bara sju år i branschen. Åren har inneburit en stadig tillväxt och en bruttovinst på 32 miljoner.

– I dag är vi 34 anställda och det är en siffra vi har för avsikt att skala upp framöver. Vi har haft en fantastisk start på året som överträffar våra förväntningar och förra årets resultat med råge. Vi ser en ljus tid framöver, säger Carl Renman.

Tittar på förvärv

Bolagets spännande resa fortsätter. 17 maj avser Job Solution att noteras på Nasdaq First North och just nu – fram till midnatt 2 maj – genomförs en kapitalanskaffning för att ge bolaget bättre förutsättningar att expandera. Planerna är att utöka och etablera nya ben i befintliga länder men även på nya geografiska ställen. Det ska kompletteras med förvärv som passar och breddar Job Solutions befintliga utbud.

– Vi har skapat oss en stark plattform och vi har en stark affär som är relativt unik. Men vi känner att vi har mer att ge. Vi har kunder som efterfrågar andra tjänster och vi ser att vi kan bredda vårt tjänsteutbud, till exempel inom interim- och bemanningslösningar. Det vore dumt att inte utveckla vår affär ytterligare.

15 miljoner ska tillföras

Carl Renman och medgrundaren Viktor Rönn äger före emissionen tillsammans 71 procent. I höstas klev Lennart Ågren, grundaren av Svea Bank, in i bolaget och äger i nuläget 19 procent. Bolaget är i dag värderat till 93,6 miljoner. Emissionen ska tillföra 15 miljoner och har redan teckningsåtaganden på 82,5 procent från flertalet huvudägare.

– Men externa investerare kommer att prioriteras. Vi vill gärna ha in en bred massa som aktieägare. De 82 procenten faller ut för att täcka upp om det behövs.

Varför finns det anledning att teckna sig för aktier i emissionen?

– Går allt som det ska finns det stark uppsida på teckningspriset 30 kronor per aktie. Bolaget är relativt ungt och har på kort tid bevisat att den alternativa, skalbara modellen är framgångsrik. Vårt case är starkt och vi är redan lönsamma – det är inget förhoppningsbolag man investerar i. Dessutom har vi redan förmedlat i bolagsordningen att vi har som ambition att 50 procent av koncernens vinst kommer att delas ut till aktieägarna varje år.

”Ingen nytta att ta in mer pengar än vi behöver”

Tidningen Affärsvärldens IPO-guide har inför noteringen granskat Job Solution och hittat tre varningsflaggor – för hög emissionskostnad, för lång väntetid från emissionen till noteringen, och för kort finansiell historik. Carl Renman bemöter och förklarar gärna dessa.

– Vi tycker att flaggorna är väldigt milda. Gällande tiden från sista teckningsdag till första handelsdag, så hade vi bestämt den 17 maj, men Nasdaqs handlingstider förkortades vilket gjorde att teckningsperioden tidigarelades.

Den höga emissionskostnaden är egentligen inte hög, påpekar Carl Renman, utan blir procentuellt hög på grund av att bolaget plockar in förhållandevis lite kapital i sin emission.

– Vi ser ingen nytta med att ta in mer pengar än vi behöver. Kostnader för jurister och noteringskostnaden till First North går dock inte att komma ifrån. Den korta finansiella historiken beror på att koncernbolaget, som nu noteras, bara funnits i två år. Men för den som vill titta längre bakåt än så finns dotterbolagens historik från 2015 och framåt.  

Den som är intresserad av att teckna gör det på Job Solutions hemsida. https://www.jobsolutionholding.se/investerare/notering/