Att söka nytt jobb kan vara en utmanande process för många. Så även för de på
andra sidan CV:t. Rekryteringsrapporten 2022 – som tagit tempen på landets
chefer och rekryterare visar bland annat att en fjärdedel upplever tidsbrist som
en stor utmaning under en rekrytering.

I Rekryteringsrapporten 2022 har 513 chefer och rekryterare över hela landet fått svara på
frågor om allt som rör en rekrytering. Resultatet synliggör många utmaningar. Att få tiden att
räcka till under en rekrytering är något som de allra flesta, 26 procent, anser är svårast.
Främst gäller det tid för att intervjua men även för att svara på frågor och ansökningar vilket
21 procent uppgett är de största utmaningarna. Dessutom har 13 procent svårt att finna tiden
för att starta upp en rekrytering.

– Brist på tid kan leda till att en tjänst inte fylls eller att fel person får jobbet. Tidsbrist ska
inte få vara ett hinder för en väl genomförd rekrytering. Det var med denna vision vi
utvecklade rekryteringsplattformen Workspace Recruit. För att underlätta och göra
processen smidigare för alla inblandade. Resultatet från rapporten visar tydligt varför vårt
arbete är viktigt, säger Jenny Sandén, marknadschef på Workspace Recruit.

Rapporten visar även att det finns saker som kan förenkla processen och bespara tid. Kortare
CV:n och delvis digitala möten är nämligen något som var femte svarande anser skulle
underlätta rekryteringsprocessen. Även CV-mallar är något 19 procent av de svarande uppger
hade förenklat vid en rekrytering. Desto färre är intresserade av begåvningstest, något som
endast tolv procent angett. I rapporten fick respondenterna även svara på frågan om hur
länge en ansökande bör ha stannat på en arbetsplats för att det ska vara lämpligt att ange i ett
CV. De flesta uppgav mellan sex månader och ett år.

– Det finns de som tror att digitaliserad rekrytering skapar ett opersonligt intryck men
faktum är att det oftast blir tvärt om. En digitaliserad process kan säkerställa att alla som
söker blir bemötta på samma sätt. Att ingen ansökan lämnas obesvarad och att samtliga får
den information de behöver. Det tjänar alla på, inte minst företaget som säkerställer en god
relation till kandidaterna, avslutar Jenny Sandén.

Topp fem:
Största utmaningarna i en rekryteringsprocess enligt landets chefer och
rekryterare:

  1. Att få tiden att räcka till för att intervjua ansökande, 26%
  2. Att få tiden att räcka till för att svara på frågor och ansökningar som kommer in, 21%
  3. Att få ut rekryteringsannonsen i rätt kanaler, 19%
  4. Att få tiden att räcka till för att sätta upp en rekrytering, 13%
  5. Att få ekonomin att räcka till för att anlita en rekryteringsbyrå, 8%