Bemannings- och driftpartnerföretaget Tranpenad AB har förvärvat matchningstjänstbolaget Eyes4work AB. Göteborgsbaserade Tranpenad har ambitionen att genom förvärvet kunna använda sin starka position inom lager, logistik, industri och produktion för att minska utanförskapet i samhället, sänka tröskeln till arbetsmarknaden och påskynda vägen till arbete. Tranpenad beräknas efter affären omsätta cirka 1,2 miljarder SEK 2022.

Från vänster: Anna Cirkovic Andersson, CEO för Eyes4work, Tomas Hulth, grundare och Group CEO Tranpenad, Johan Jansson, grundare av Eyes4work.

Eyes4work är med cirka 4 000 inskrivna arbetssökande Sveriges tredje största aktör inom den av Arbetsförmedlingen upphandlade matchningstjänsten KROM (Kundval Rusta och Matcha).

– Med Eyes4work tar vi nästa steg mot ett heltäckande Tranpenad med tre starka affärsområden, bemanning, driftpartnerlösningar och jobbmatchning. Vi breddar vårt erbjudande och ställer in siktet på att bygga Sveriges största kompetensföretag, med alla delar på plats, från matchning av arbetssökande till att effektivisera våra kunders affär genom olika driftlösningar. Det har varit min dröm sedan jag startade Tranpenad, säger Tomas Hulth, grundare och Group CEO för Tranpenad.

Eyes4work grundades 2018 och drivs av entreprenörerna Johan Jansson och Anna Cirkovic Andersson. På bara fyra år har bolaget öppnat 130 kontor med totalt 200 anställda runt om i Sverige. Omsättningen 2021 var 110 miljoner SEK.

– Det finns många utmaningar på arbetsmarknaden och vi fyller en allt viktigare funktion för både företag och arbetssökande. Med Tranpenad som är en stor arbetsgivare med en stark kundportfölj, och vårt breda nätverk med arbetssökande individer, ser vi positiva synergier där verksamheterna driver varandra framåt och skapar möjlighet att få fler i arbete, säger Johan Jansson, grundare av Eyes4work.

Verksamheterna driver varandra framåt
Eyes4Work kommer att ingå i Tranpenadkoncernen under befintligt varumärke. Anna Cirkovic Andersson förblir CEO för bolaget och Johan Jansson fortsätter i en operativ roll med fokus på affärer, upphandlingar och strategiskt arbete.

– Vi har fått flera erbjudanden men det har aldrig känts helt rätt. Vi fick direkt ett stort förtroende för personerna inom Tranpenad och ser fram emot att ingå i Tranpenad-koncernen. Vi får ökad kraft att utveckla bolaget och vi kan göra mer för fler, säger Anna Cirkovic Andersson, CEO för Eyes4work.

Från bemanningsföretag till heltäckande kompetens- och driftpartner
Sedan starten 1999 har Tranpenad haft en stark tillväxt och successivt utökat sitt tjänsteutbud. I dag erbjuder bolaget utöver traditionell bemanning sin expertis som driftpartner för lager- och logistikverksamheter. Genom förvärvet av Eyes4work breddar koncernen sitt erbjudande ytterligare och introducerar jobbmatchningstjänsten KROM som nytt affärsområde. Tranpenadkoncernen omsatte cirka 710 miljoner SEK 2021 och har efter förvärvet en proformerad omsättning på cirka 1,2 miljarder SEK 2022.

Förvärvet av Eyes4work AB finansieras kontant med egna medel.

Om Eyes4work
Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work har lokala kontor på 130 orter i Sverige och är idag Sveriges tredje största tillhandahållare av den av Arbetsförmedlingen upphandlade matchningstjänsten KROM.

Om Tranpenad
Tranpenad grundades i Göteborg 1999 och har sedan dess arbetat för att människor och företag ska få växa genom bemanning och driftpartnerlösningar för lager & logistik, produktion och industri. Idag är Tranpenad en av Sveriges största aktörer inom sitt område, med 2 000 konsulter och regionkontor i sex städer. Från 2022 breddar Tranpenad sitt erbjudande ytterligare genom förvärv av KROM-företaget Eyes4work som nu ingår i koncernen.