Det finns en stor obalans på arbetsmarknaden. Många företag och organisationer söker med ljus och lykta efter nya medarbetare, utan att finna lämpliga personer. Inom vissa delar av landet är behovet särskilt stort, exempelvis i norra Sverige. Samtidigt har vi en arbetslöshet på 8,6 procent (i juni 2022 enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU)). Många människor står utanför arbetsmarknaden, trots att de är väl lämpade för många jobb, men där föråldrade rekryteringsmetoder och tankesätt vid rekrytering sätter käppar i hjulet för ett nytt arbete. Detta är något som Jobbfestivalen vill belysa och ändra på.
Flera kommuner från de nordligaste delarna av Sverige ser detta som en möjlighet att visa på de jobbmöjligheter som finns och deltar därför på Jobbfestivalen.

Under de närmaste åren sker många nyetableringar i Norr- och Västerbotten. Några exempel är Northvolts batterifabrik i Skellefteå, Piteå Markbygden Vindkraftspark med 400-500 stycken vindkraftssnurror som fullt utbyggd ska stå för åtta procent av Sveriges totala elproduktion. Boden H2 Green Steel som tillverkar ”grönt” stål, Luleå LKAB industripark, en konstgödselfabrik och en vätgasfabrik, även dessa i Luleå. Det här är investeringar i miljardklassen med verksamheter som har stora rekryteringsbehov.

”Vi har stora utmaningar att attrahera nya medarbetare till alla dessa etableringar”, säger Fredrik Blom, rekryterare vid Inflyttarservice Piteå.

”Det är en komplex bild då det även gäller att kunna erbjuda arbete till partner som följer med, samt en fullt fungerande infrastruktur för hela familjen. Man flyttar inte enbart för ett jobb, man flyttar för en helhet”, fortsätter Fredrik Blom.

Norrbottens kommuner har tillsammans med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen Norrbotten gått samman i aktiviteten ”Spana mot Norr” för att gemensamt visa på de möjligheter som finns med nya arbeten. De kommuner som deltar på Jobbfestivalen är Boden, Piteå, Luleå, Skellefteå, Gällivare, Övertorneå (utbildning Nord).

Prognoser visar att industrisatsningarna i Norr- och Västerbotten tillsammans kommer att skapa 100 000 nya jobb i hela regionen de kommande åren. Arbetslösheten i denna region är redan i dag hälften så stor som i hela riket totalt och mycket behöver göras för att visa på de möjligheter som finns. Förutom att fylla de behov som skapas av nyetableringar, måste även en åldrande befolkning och den utflyttning som varit ersättas med nya människor.

”Vi hoppas att Jobbfestivalen ska vara en ögonöppnare för många arbetssökande som kommer att komma i kontakt med många arbetsgivare och kanske är möjligheterna att flytta norrut attraktivt för många”, säger Mats Wernheim, initiativtagare till Jobbfestivalen.

Peter Larsson, senior rådgivare vid Sveriges ingenjörer och ledamot av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och tillika näringslivsdepartementets samordnare för de stora expansioner och nysatsningar som genomförs i Norr- och Västerbotten, har förklarat detta som att nu vänder vi Sverigekartan upp och ner. Intresset för etableringar i norra Sverige kommer även att drivas av sockerbitseffekten, som innebär att ännu fler vill vara med, antingen för att man har en verksamhet som är ganska närliggande det som etableras, eller för att man vill vara just där det händer. Till detta tillkommer även den kommunala såväl som tjänstesektorns expansion. Man räknar med att de kringeffekter som skapas runt de nya industrijobben skapar 2,6 jobb för varje nytt industrijobb i form av infrastruktur, underleverantörer, service, utbildning med mera.