När Insight Competence grundades 2016 fanns det ett stort behov av att snabbt få in kompetens för kortare uppdrag inom mediebranschen, och sedan dess har efterfrågan på konsulter bara ökat. Maria Bergholtz, vd och grundare av Insight Competence och Annelie Odén, operativ chef, berättar om fördelarna med bemanningslösningar och vad som kan vara bra att tänka på i samband med att en konsult anlitas.

Annelie Odén & Maria Bergholtz

Föräldraledigheter, sjukskrivningar och arbetstoppar har varit typiska anledningar till att arbetsgivare valt att hyra in en konsult – men idag har många fått upp ögonen för ännu fler tillfällen då bemanningslösningar utgör ett bättre alternativ än direktrekrytering. Inom mediebranschen är det exempelvis vanligt att stärka upp med kompetens i samband med ett nytt kundsamarbete för att säkerställa en träffsäker leverans. Nyckeln till framgång på en

arbetsplats är människorna och därför är det viktigt att inte överbelasta den befintliga organisationen.

– Företag behöver snabbt kunna ställa om för att följa marknaden. I samband med uppstart av ett nytt projekt eller affärsområde passar en konsultlösning perfekt för att testa sig fram och provtrycka vilket behov som finns. Känns det rätt kan arbetsgivaren i ett senare skede välja att rekrytera konsulten, påpekar Annelie.

Maria menar att det ökade behovet av konsultlösningar beror på framväxten av en ny sorts arbetsmarknad, där anpassningsbarhet och smidiga lösningar värderas allt högre.

– Organisationer väljer konsultlösningar för att kunna vara flexibla och agila i en föränderlig värld. Vi ser en uppåtgående trend som en konsekvens av pandemin, vår konsultaffär har ökat med 23 procent från föregående år.

Interimslösningar lockar både företag och arbetssökande

Mycket pekar på att trenden på arbetsmarknaden kommer att hålla i sig även framåt.

– Eftersom ekonomin är svajig och vi bedöms vara på väg in i en lågkonjunktur så ser vi att behovet av flexibilitet kommer fortsätta vara mycket viktigt framöver. Företag kommer troligen behöva dra ner på rekryteringskostnader under en period och då blir tillfälliga lösningar nyckeln för att överleva, säger Annelie.

För att kunna möta marknaden på bästa sätt har Insight Competence byggt upp en gedigen konsultpool med ett brett spann av kompetens. Det är tydligt att flexibiliteten som konsultlösningar öppnar upp för är något som lockar såväl företag som arbetssökande.

– Vi är måna om att det finns något för alla och hjälper både juniora kandidater som ska ut i arbetslivet efter avslutade studier och seniora som varit i branschen länge men som söker en flexibel tillvaro. Många lockas av att få styra över sin egen tid och ekonomi eller av att få testa på olika arbetsgivare och roller, förklarar Maria.

Hur kan ett typiskt konsult- och interimsuppdrag se ut?

–  De flesta av våra konsultuppdrag är inom våra kärnområden marknad, media, försäljning och analys. Ofta önskar arbetsgivaren någon som snabbt kan vara på plats eftersom behovet av kompetens är akut om man ska lyckas nå affärsmålen. I snitt varar våra uppdrag under ett halvår men ibland leder de även vidare till erbjudande om anställning, berättar Annelie.

Vad bör företag tänka på när de ska anlita en konsult?

– Att ha en genomarbetad uppdragsbeskrivning för att kunna sätta tydliga förväntningar och säkerställa en god onboarding som skapar rätt förutsättningar för konsulten. Vi vill att våra konsulter ska känna att de är en del av teamet, både för att trivas och för att förstå helheten. Genom att behandla konsulten som en anställd som får delta på konferenser och personalfester så byggs relationer internt och kommunikationen i arbetet stärks, säger Maria och avslutar:

– Framförallt behöver man förstå att det är precis lika viktigt att hitta rätt person för organisationen som rätt kompetens om interimsuppdraget ska bli lyckat. Det är något som vi på Insight Competence är måna om när vi matchar kunder med kandidater!

Tre fördelar med att anlita en konsult

1. Snabbt kompetens på plats vid tillfälliga behov

Vi vet att behov av kompetens kan uppstå plötsligt. Kanske behöver ni få någon på plats snarast möjligt för att täcka upp vid en sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetstopp? Då passar det perfekt att ta in en konsult för en tidsbegränsad period.

2. En chans att testa er fram

Om ni vill starta ett nytt affärsområde eller projekt kan ni testa en interimslösning för att säkerställa era behov innan ni bestämmer om ni vill rekrytera eller inte. På så vis behöver ni inte binda upp er med omfattande rekryteringskostnader.

3. En konsult- och interimslösning öppnar upp för flexibilitet
Världen förändras snabbt idag. Ni kanske ena stunden söker en specialist för ett specifikt kunduppdrag för att i nästa stund behöva en omorganisation. Konsult- och bemanningslösningar öppnar upp för flexibilitet och låter er vara agila på dagens marknad.