En ny rapport från rekrytering och bemanningsföretaget TNG visar att lönen är av växande betydelse för jobbsökare på den svenska arbetsmarknaden. Så många som 64 % uppger att lönenivån är en viktig faktor när de jämför olika arbetsgivare. Det framgick också att 51 % av de tillfrågade önskar att lönen är angiven redan i platsannonsen – vilket är över tre gånger så många som före pandemin.

I den omfattande undersökningen svarade över 1 200 jobbsökare i hela Sverige på frågor kring vad som är viktigt för dem i valet av arbetsgivare, och vilken information de helst ser i en jobbannons.

Mer efterfrågat av kvinnor och ingenjörer

Vid en jämförelse av hur de män respektive kvinnor som deltog i undersökningen svarat, är det ingen större skillnad. Dock önskar något fler kvinnor (52 %) än män (50 %) se aktuell lönenivå för den utlysta tjänsten i fråga.

Tittar man på svaren per bransch så kan man se vissa skillnader. Mest efterfrågat tycks information om lönenivå i platsannonsen vara bland jobbsökare inom kundtjänst, kundservice och administration (54 %) och teknik, industri och Supply Chain (53 %). De branscher där högst andel svarar att lönenivå övergripande är viktigt för dem i valet av arbetsgivare är dock personal och HR (70 %) och finans och ekonomi (68 %).

Sett per åldersgrupp tycks lön vara viktigast för jobbsökare i spannet 36–45 år, där 68 % efterfrågar denna information redan i jobbannonsen. Lägst är siffran i gruppen 56–65 år (42 %).

Resultat från undersökningen

Lönetransparens – en växande trend

Charlotte Ulvros, marknadschef på TNG, kommenterar siffrorna.

– Lön har historiskt varit ett tabubelagt och känsligt ämne, inte minst inom rekrytering. Men det håller på att förändras. För Millennials och Gen Z är det idag en självklarhet att prata öppet om lön, samtidigt som digitala plattformar som till exempel Glassdoor har gjort det enklare för jobbsökare att göra egen research kring lönenivåer på ett och samma företag, samt jämföra olika arbetsgivare.

Charlotte beskriver vidare att handlar det om att bygga tillit och förtroende gentemot jobbsökare. Att man redan från början har en öppen och ärlig dialog. Idag finns det gott om forskning som pekar på att lönetransparens leder till fler, och dessutom mer diversifierade, ansökningar. Sedan sparar det självklart också tid för alla inblandade om kandidatens förväntningar kring lön överensstämmer med vad arbetsgivaren kan erbjuda.

Att som arbetsgivare vara transparent kring lönenivån kan därmed vara en konkurrensfördel och även gynna mångfald. Trots fördelarna märks enligt Charlotte en försiktighet hos många arbetsgivare:

– För att möta kandidaternas önskemål kring lönetransparens valde vi på TNG under 2022 att inkludera möjligheten för våra kunder att dela med sig av aktuell lönenivå i platsannonserna på vår jobbsektion. Vi ser dock att majoriteten av kunderna fortfarande är väldigt försiktiga och ogärna delar med sig av den här informationen – trots att det är något som många jobbsökare idag uppenbarligen efterfrågar.

Undersökningen i sin helhet finns att ladda ner här