Envirozone, en av Östergötlands ledande leverantörer av bemanningstjänster, inleder 2023
med ett nytecknat avtal för bemanning på Rustas centrallager i Norrköping. Avtalet
innefattar en exklusivitet för bemanning av Rustas centrallager, inklusive mervärdestjänster
som förmontering av displaymaterial.


–Vi är otroligt glada över att ha vunnit den här upphandlingen. Vi har alltid haft ett positivt
och gediget samarbete med Rusta. Vi är två bolag som ger varandra energi, säger Fredrik
Andersson, VD på Envirozone Workforce AB.


Rusta och Envirozone har tidigare haft ett långt och framgångsrikt samarbete präglat av ett
starkt fokus på lösningar och hög servicegrad.


–Vi känner stort förtroende för Envirozone och deras förmåga att leverera ett enkelt och
smidigt upplägg trots ett relativt komplicerat uppdrag, säger Emma Lang, chef för
produktionsstöd på Rusta.


–Det här ger oss ytterligare en långsiktig och stabil bas att fortsätta växa ifrån, säger Roger
Särevall, styrelseordförande i Envirozone Workforce AB