Gritify erbjuder en nu en unik tjänst för rekrytering och under 2022 fördubblade tech-bolaget antalet jobbkandidater på sin plattform.
–Med Gritify är det jobben som söker kandidaterna, inte tvärtom. Därmed öppnas helt nya möjligheter för företag att hitta kompetent personal, och i takt med att Gritifys databas växer blir även matchningarna fler, säger Carl-Magnus Fernqvist, vd på Gritify.

Gritify lanserades 2020 och erbjuder ett unikt sätt för företag och jobbkandidater att finna varandra. Under 2022 fördubblade Gritify antalet kandidater på sin plattform, från 10 000 till över 20 000 personer.

Kandidaterna som skapar en profil på plattformen letar inte aktivt efter en ny arbetsgivare, men är öppna för nya karriärmöjligheter vid rätt erbjudande. Först när ett rekryterande företag hittar den perfekta profilen kontaktas kandidaten som då direkt vet att hans eller hennes krav till hundra procent uppfylls av företaget.

– Vår tjänst är unik eftersom både kandidater och rekryterande företag går in i processen med rätt förväntningar redan från början. Båda parter hittar exakt det de efterfrågar, säger Carl-Magnus Fernqvist.

Alla profiler är anonyma vilket ger företagen optimala förutsättningar att göra en professionell och objektiv bedömning.
– Det ger också kandidaterna kontroll över informationen. Den som skapar en profil behöver inte oroa sig för att den nuvarande arbetsgivaren ser det.

I en traditionell rekryteringsprocess lägger företag mycket tid och pengar på att hitta kandidater som både är kvalificerade och öppna för att byta arbetsgivare.
– Det är svårt eftersom många av arbetsmarknadens mest eftertraktade individer trivs bra på sina jobb. De är inte är särskilt intresserade av att läsa annonser och ständigt uppdatera sina cv:n.

Men genom att skapa en profil hos Gritify kan kandidaterna ta del av relevanta jobbförfrågningar och samtidigt vara passiva. Inflödet av kandidater ligger i linje med de höga förväntningarna.
– 2022 såg väldigt bra ut och antalet kandidater på plattformen har ökat exponentiellt sedan Gritify startade. Vi tror att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta under 2023, avslutar Carl-Magnus Fernqvist.

Fakta om Gritifys kandidater

I genomsnitt har en Gritify-användare 7,5 års kvalificerad arbetslivserfarenhet och 3,3 år högre utbildning. Kandidaterna är verksamma inom något av områdena: ”ledning och strategi”, ”data och IT”, ”bank, finans och försäkring”, ”ekonomi”, ”marknad och kommunikation”,” inköp, logistik och försäljning”, ”teknik, FoU, produktion och miljö”, ”juridik och risk” samt ”personal”.